zaterdag, 19. december 2015 - 13:52 Update: 19-12-2015 15:02

Meer verweer tegen verkoop consumentenvuurwerk

Manifest om verkoop consumentenvuurwerk te stoppen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Rotterdam

Vandaag is het online manifest voor een verbod op consumentenvuurwerk gelanceerd. 18 organisaties spreken zich hiervoor uit.

In 2014 spraken zich 9 organisaties uit voor het manifest, inmiddels scharen ook GroenLinks, de plastisch chirurgen, de kinderartsen en steeds meer patiëntenverenigingen zich achter het manifest. Gezamenlijk komen de 18 organisaties nu in verzet tegen de verwoestende maatschappelijke gevolgen van consumentenvuurwerk die de Nederlandse burger tientallen miljoenen Euro’s per jaar kosten.

Huidige wijze van viering van Oud & Nieuw staat niet in verhouding tot aantal en ernst letsels

Alle ondertekenende organisaties zijn ervan overtuigd dat een verbod op consumentenvuurwerk ervoor kan zorgen dat er steeds minder letsel door vuurwerk worden veroorzaakt. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat volgens deze organisaties niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids -en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft.

Verzoek aan Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu

Het dringende verzoek aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu is dan ook om in 2016 consumentenvuurwerk te verbieden. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. De traditie van het kijken naar vuurwerk kan dan tevens behouden blijven. Deze stellingname wordt onderbouwd door landelijke onderzoeken waaruit overduidelijk blijkt dat de meerderheid van de Nederlands bevolking vindt dat het afgelopen moet zijn met de jaarlijkse vuurwerkwaanzin. 

Oogarts

Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap spreekt zich al jaren uit voor een verbod: “Ondanks het halveren van de gedoogtijd voor het afsteken van vuurwerk hebben wij oogartsen de afgelopen jaarwisseling slechts een daling van 14% wat betreft oogletsels gezien. Consumentenvuurwerk kan en mag niet langer voor zoveel blijvend letsel zorgen!”.

Halvering gedoogtijd afsteken vuurwerk heeft geen daling van 50% in slachtoffers tot gevolg

Rond de jaarwisseling worden zowel door voor- als tegenstanders grote campagnes opgezet om mensen bewust te maken van het gevaar van vuurwerk. Desondanks vallen er ieder jaar vele slachtoffers, ook tijdens de afgelopen Oud en Nieuw-viering. Niet alleen door illegaal vuurwerk, maar met name door legaal vuurwerk.

Op 31 december 2014 en 1 januari 2015 zijn 574 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. 210 mensen hebben oogletsel door vuurwerk opgelopen. Acht mensen zijn blind aan één oog geworden. Eén persoon is zelfs blind aan beide ogen geworden. 8 mensen leven verder zonder hand of hebben ander letsel aan handen of andere ledematen opgelopen.

Vuurwerkletsel heeft een grote impact op het verdere leven van de slachtoffers en de gezinnen van deze slachtoffers; slachtoffers moeten soms meer dan 150 keer naar het ziekenhuis komen, voordat zij enigszins hersteld zijn. Daarnaast zijn zij vaak voor lange tijd psychisch getraumatiseerd en kunnen velen hun beroep niet meer uitoefenen. Wie het manifest wil tekenen kan hier terecht.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):