donderdag, 18. februari 2016 - 10:27 Update: 20-02-2016 17:02

Griepepidemie over hoogtepunt

Vooral veel jonge kinderen geveld door griep
Foto: fbf
Utrecht

De griepepidemie duurt voort en het zijn vooral jonge kinderen die zich met griepachtige verschijnselen melden bij hun huisarts. Dit is kenmerkend voor de huidige griepepidemie.

In de zesde week van de epidemie meldden zich 114 per 100.000 Nederlanders bij de huisarts, voor kinderen van 0-4 jaar was dat 432 per 100.000. Het aantal gevallen per week neemt de laatste weken niet meer toe, dus de epidemie lijkt de piek bereikt te hebben. 

Door de huisartsen van de NIVEL peilstations wordt bij een deel van de patiënten met griepklachten met een watje een uitstrijkje gemaakt van het neus- en keelslijmvlies. Die watjes worden vervolgens gebruikt voor virologisch onderzoek door het RIVM en het ErasmusMC. Uit die analyses blijkt dat er inderdaad in de meeste gevallen (> 60%) sprake is van een infectie met het influenzavirus, meestal (83%) van  het subtype A(H1N1)pdm09. Dit subtype komt goed overeen met de virusstam die is gebruikt voor het maken van het griepvaccin van dit seizoen.

Vaccin

Het vaccin biedt dus goede bescherming bij de overgrote meerderheid van de griepinfecties. Daarnaast komen, op kleine schaal, andere virussen voor, zoals influenza B-virussen. In het 2015/2016 vaccin zijn drie typen griepvirussen opgenomen, namelijk A(H1N1)pdm09, A(H3N2) en B (Yamagata-lijn). Hierin is het B-virus van de Victoria-lijn dus niet opgenomen. Het griepvaccin beschermt daar niet tegen. Tot en met week 6 van 2016 is dit type virus in 12% van de monsters gevonden.

Griep in heel Europa

De situatie in de rest van de Europese regio van de WHO is vergelijkbaar met die in Nederland. Ook daar neemt de griep geleidelijk toe. De meerderheid van de landen rapporteerde een stijging van het aantal griepgevallen. Ook in de Europese regio van de WHO overheerste het influenza subtype A(H1N1)pdm09  (86% in week 4). Ook daar is type B in de minderheid (8%) en behoren de meeste van de geteste B-virussen tot de B/Victoria/2/87-lijn. Subtype A(H3N2) besloeg 6% van de gedetecteerde influenzavirussen.

Peilstations NIVEL Zorgregistraties

De NIVEL Zorgregistraties eerste lijn maakt gebruik van gegevens die routinematig in de zorg worden verzameld bij verschillende eerstelijnsdisciplines. Onder meer bij 478 huisartspraktijken met ruim anderhalf miljoen ingeschreven patiënten. Veertig van deze praktijken, met 57 huisartsen – de peilstations – rapporteren ook wekelijks over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. Deze peilstations bestaan sinds 1970 en registreren sindsdien onafgebroken wekelijks het voorkomen van griep. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):