vrijdag, 26. februari 2016 - 7:50 Update: 27-02-2016 10:48

Ondanks griepepidemie zijn er deze winter minder mensen overleden

Minder doden deze winter
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

In de winter van 2015 op 2016 zijn tot nu toe minder mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral onder 80-plussers was de sterfte lager. Dat meldt CBS.

Vanaf de eerste week van december 2015 tot en met de tweede week van februari van 2016 zijn 32,5 duizend personen overleden. Dat zijn 2,5 duizend sterfgevallen minder dan in hetzelfde tijdvak in 2014 op 2015. Toen heerste er een 21 weken durende griepgolf, de langste sinds de start van de registratie van RIVM in 1970. Ook nu is er sprake van een griepepidemie die qua intensiteit niet veel onderdoet voor die van winter 2014/2015.

Verband griep en kou met sterfte onduidelijk

CBS heeft in eerdere publicaties al laten zien dat periodes met griepepidemieën al dan niet in combinatie met lage temperaturen samenvallen met meer sterfgevallen. De verklaring voor de samenhang is echter onduidelijk.

In de wetenschap is veel discussie over de vraag waarom tijdens periodes van kou of griep of een combinatie van beiden de sterfte hoger is dan in een vergelijkbare periode waarin geen griepepidemie heerst. Tot nu toe is er geen oorzakelijk verband aangetoond.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):