woensdag, 2. maart 2016 - 12:51 Update: 03-03-2016 7:55

AMC kon tijdelijk gegevens VUmc-Elektronisch Patiënten Dossier inzien

Foto van dossier mappen patiënt kast | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Door een fout bij de overgang naar het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van VUmc waren gegevens van 350 VUmc-patiënten op 25 februari jl. per abuis tijdelijk ook zichtbaar voor hun zorgprofessionals bij het AMC. Het betrof gegevens van patiënten die onder behandeling zijn, of zijn geweest bij zowel VUmc als AMC.

De fout is dezelfde dag hersteld. Inmiddels hebben alle betrokken patiënten hierover bericht gekregen. VUmc heeft daarnaast de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht.

De dossiers zijn niet buiten het ziekenhuis beschikbaar gekomen, noch voor anderen dan zorgprofessionals zichtbaar geweest. Die zijn hierover op 25 februari jl. onmiddellijk geïnformeerd.

Het AMC en VUmc besloten twee jaar geleden gezamenlijk een nieuw elektronisch patiëntendossier aan te schaffen van de Amerikaanse leverancier Epic. Sinds 25 oktober 2015 werkt het AMC met het nieuwe EPD. VUmc gaat ermee werken met ingang van 13 maart 2016. Het gezamenlijke EPD van VUmc en AMC kent een duidelijke scheiding tussen AMC-dossiers en VUmc-dossiers. Pas na toestemming van een patiënt mogen diens gegevens uit beide ziekenhuizen worden samengevoegd in één elektronisch dossier, zichtbaar voor hun behandelaars in zowel AMC als VUmc.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):