donderdag, 7. april 2016 - 12:25 Update: 08-04-2016 18:18

NIVEL: Griepepidemie nu echt over

Griepepidemie 2016 ten einde
Foto: fbf
Bilthoven

Vanaf 4 januari tot en met 20 maart 2016 heerste er gedurende elf weken een griepepidemie in Nederland. Er is sprake van een epidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepachtige klachten, en in keel- en neusmonsters griepvirus wordt aangetoond.

Nu twee weken achtereen het aantal mensen met griepachtige klachten onder de epidemische grens is gebleven, is de griepepidemie officieel ten einde.

Deze griepepidemie duurde met elf weken iets langer dan gemiddeld, maar aanzienlijk korter dan de uitzonderlijke lange griepepidemie van vorig jaar, die maar liefst 21 weken duurde. In week 13 bezochten 48 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, de week daaraan voorafgaand waren dat er 46.

Daarmee is de griepepidemie officieel ten einde, wat niet betekent dat er in Nederland geen mensen meer zijn met griep. In week 13 werd nog griepvirus aangetoond  in 50% van de neus- en keel monsters die de huisartsen van de NIVEL peilstations afnemen bij mensen met griepachtige klachten. Huisartsen zien vooral jonge kinderen van 0 tot 4 jaar met griep.

Verschillende griepvirussen

Er zijn enkele mogelijke verklaringen waarom de griepepidemie dit jaar langer duurde dan gemiddeld. In de eerste helft van de epidemie domineerde het type A(H1N1)pdm09 virus, terwijl in de laatste weken het type B Victoria overheerste. Twee keer griep krijgen was dus mogelijk.

Van de ruim 400 monsters waarin griepvirus is gevonden, betreft 61% influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 2% A(H3N2), 35% type B (Victoria-lijn) en 1% type B (Yamagata-lijn). In de griepprik 2015-16 zijn stukjes virus van drie typen griepvirussen opgenomen, namelijk A(H1N1)pdm09, A(H3N2) en B (Yamagata-lijn). Hierin is het B-virus van de Victoria-lijn dus niet opgenomen en daarom beschermt het vaccin van dit seizoen hier niet tegen.

Komend seizoen is gekozen voor influenzavirus B Victoria in het trivalente vaccin op grond van de virussen, die de epidemie dit seizoen domineerden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):