woensdag, 29. juni 2016 - 8:57 Update: 30-06-2016 11:00

Artsen moeten bloeddruk meten alle volwassenen

Boven de twintig is bloedruk meten
Foto: EFH
Hoofddorp

Screen iedereen die ouder is dan twintig jaar op hoge bloeddruk. Daarvoor pleiten drie internisten en een huisarts deze week in Medisch Contact. Gert van Montfrans van de afdeling Interne en Vasculaire Geneeskunde van het AMC en collega’s voorzien daardoor op termijn 10 procent minder ziektelast door hart- en vaatziekten.

Dat zou neerkomen op ten minste vierduizend minder van de veertigduizend beroertes per jaar, vijfduizend minder nieuwe patiënten met hartziekten en vierduizend minder gevallen van hartfalen.

Volgens de artsen zijn er bovendien miljarden te besparen als mensen tijdig en adequaat worden behandeld. Alleen al voor beroerte bedroegen de kosten in 2011 2.259.200.000 euro. Als in elke huisartspraktijk vijftien mensen met hoge bloeddruk worden opgespoord is dat al kosteneffectief, aldus de artsen.

Hypertensie komt zeer veel voor, wereldwijd bij gemiddeld 41 procent van de mensen. In Nederland bij 20 tot 40 procent van de 30- tot 60-jarigen, en bij meer dan 50 procent van de 70-plussers. Maar lang niet iedereen is zich van die conditie bewust. Zo liet een recente peiling onder tweeduizend autochtone Amsterdammers zien dat de helft van de mensen met hoge bloeddruk daar niet van op de hoogte was, en van de mensen die dat wel waren, werd een belangrijk deel niet of niet goed behandeld.

De oplossing van de artsen: meet de bloeddruk van alle bezoekers van 20 jaar en ouder die op het huisartsspreekuur verschijnen. Van nagenoeg de hele praktijk is dan de bloeddrukstatus in drie jaar bekend. Geef vervolgens leefstijladvies en begeleiding bij iedereen met een matig verhoogd risico (bloeddruk hoger dan 140/90 mmHg of hoger). Blijkt dat na een jaar onvoldoende te werken: ga dan over op medicamenteuze behandeling.

Categorie:
Provincie: