maandag, 6. februari 2017 - 17:08 Update: 06-02-2017 17:18

Robbert Huijsman nieuwe programmaleider dementie bij Vilans

Robbert Huijsman nieuwe programmaleider dementie bij Vilans
Foto: Vilans
Utrecht

Robbert Huijsman start begin februari 2017 bij Vilans als programmaleider ‘Dementiezorg voor elkaar’. Dit meldt Vilans maandag.

'Het programma heeft als doel de zorg en ondersteuning verbeteren voor mensen met dementie die thuis wonen. Huijsman gaat onder andere inhoud geven aan onze bijdrage in het samenwerkingsverband Deltaplan Dementie', aldus Vilans

 Dementiezorg voor elkaar

Het doel van ‘Dementiezorg voor elkaar’ is meer persoonsgerichte integrale zorg en ondersteuning bij dementie, die aansluit bij hun leefwereld. De ambitie is om samenwerkende professionals en beroepskrachten te helpen bij het oplossen van vragen uit de praktijk, zodat ze duurzame verbeteringen kunnen realiseren. Op die manier moeten er lerende en zichzelf onderhoudende kennisnetwerken ontstaan.

Wij voeren het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ uit in opdracht van het ministerie van VWS, in een consortium met Movisie, Nivel, Pharos en het Trimbos-instituut. Het programma heeft een looptijd van 4 jaar. VWS heeft circa 6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Zorgen voor samenhang

Als programmaleider heeft Huijsman de taak om te zorgen voor samenhang in de activiteiten van ons, Movisie, Nivel, Pharos en het Trimbos-instituut. Als er onderwerpen zijn die ‘schuren met bestaande wetgeving’ is het Huijsmans taak om met VWS te zoeken naar oplossingen. 

‘Ik wil graag bijdragen aan innovatie in de zorg, met het accent op integrale en vraaggerichte (keten)zorg voor chronisch zieken en mensen die langdurig zorgafhankelijk zijn, zoals mensen met dementie. Dat vergt permanente dialoog tussen cliënten, professionals, managers en bestuurders, dwars door de sectoren van wonen, welzijn, cure en care', stelt Huijsman. 

'Zo kunnen passie en elan weer terug komen in de zorg en wordt het werk in de zorg weer aantrekkelijker. Ik heb in allerlei projecten en programma’s regelmatig met Vilans gewerkt en zie er dan naar uit om nu als teamlid van Vilans de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers nog verder te verbeteren’, aldus Huijsman

Loopbaan Robbert Huijsman

Huijsman is al als projectleider betrokken bij het Actieplan casemanagement dementie. Hij verliet in de zomer van 2016 Zilveren Kruis. Hij werkte daar 5 jaar als senior manager Kwaliteit en innovatie. Onder zijn leiding ruim 20 sets van uitkomstindicatoren opgesteld, die nu grotendeels op diverse plekken zijn of worden ingevoerd. 

Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar Management & organisatie van ouderenzorg verbonden aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was Robbert Huijsman, directeur van het Kennisinstituut Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), directeur van het organisatieadviesbureau Zorgconsult Nederland en opleidingsdirecteur bij het iBMG.