maandag, 13. februari 2017 - 13:42 Update: 14-02-2017 14:16

Meer CLW-leden hebben euthanasiepil in huis

Bijna 10 pocent leden CLW heeft 'laatstewilmiddel' in huis
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Woerden

Uit een in de tweede helft van 2016 gehouden enquête, onder leden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), blijkt dat steeds meer mensen beschikken over een laatstewilmiddel. Dit heeft CLW bekendgemaakt.

'En wie er over beschikt, heeft vaak meer dan nodig is voor eigen gebruik en is bereid het overschot te delen met anderen', aldus CLW.

'Drionpil'

De CLW zet zich in voor de mogelijkheid dat mensen met veilige middelen hun eigen sterven ter hand kunnen nemen zonder tussenkomst van artsen of andere hulpverleners. Voor deze mogelijkheid is sinds Huib Drion in 1991 deze mogelijkheid bepleitte een breed draagvlak, maar de middelen zijn nog altijd niet legaal beschikbaar. 

De CLW vermoedde al langer dat onder hun leden een belangrijk percentage middelen heeft. Zorgvuldige navraag bevestigt dit. Bijna 10 % heeft de benodigde middelen. En de CLW heeft duidelijke aanwijzingen dat dit aantal groeit. Iets minder dan de helft (40%) heeft de middelen uit het buitenland gehaald, de rest in Nederland. 

Meer dan nodig

Iets minder dan de helft heeft meer middelen in huis dan wat zij nodig hebben. Naar schatting gemiddeld het dubbele, een aantal zelfs veel meer. Ruim de helft (56%) is bereid hun overschot aan middelen aan anderen te geven. Dat zij zich hiermee op juridisch glad ijs begeven, schrikt hen niet af. Zij vinden het vergaren, bezitten en eventueel delen van middelen moreel gerechtvaardigd en bestaande verboden belemmeren hun daarom niet.

'Legaal maken'

De CLW meent op grond van deze uitkomsten dat de tijd rijp is om laatstewilmiddelen legaal beschikbaar te maken en vooruitlopend daarop bestaande belemmeringen voor invoeren, in bezit hebben en delen op te heffen. Huidige verboden hebben geen grond meer. 

Oproep aan overheid

De vrijheid om het sterven volledig in eigen hand te houden, heeft een morele grondslag. Daarmee is deze vrijheid legitiem. De beschikbaarheid van veilige humane middelen is hiermee onlosmakelijk verbonden en kan daarom niet langer illegaal blijven. De CLW roept de overheid op om blokkades voor veilige verkrijgbaarheid en veilig beheer van laatstewilmiddelen op te heffen.

Categorie:
Provincie: