maandag, 4. januari 2016 - 9:02 Update: 04-01-2016 9:48

Docenten UvA in verzet tegen ondemocratische benoemingsprocedure

Docenten UvA in verzet tegen ondemocratische benoemingsprocedure
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

In een open brief in de Volkskrant schrijven docenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) dat zij in verzet komen tegen de 'ondemocratische' en 'niet-transparante' benoemingsprocedure voor de nieuwe voorzitter van het college van bestuur.

De selectieprocedure toont volgens de docenten aan dat er nog altijd sprake is van een 'regenteske bestuurscultuur' aan de UvA. De kandidaten worden geworven door een een externe partij, het headhuntersbureau Egon Zehnder, en de kandidaten blijven geheim. Dit schrijft de Volkskrant maandag. In de open brief stellen de docenten dat deze werkwijze indruist tegen de geuite wensen van velen in de academische gemeenschap en dat de benoemingsprocedure- ingesteld door de raad van toezicht- 'vooral riekt naar de gebruikelijke werkwijze rond dit soort procedures; achterkamertjespolitiek' . En zo schrijven de docenten: 'Aan het einde van het proces worden de uitverkoren kandidaten het Maagdenhuis in geparachuteerd, een vol verbazing toekijkende academische gemeenschap gereduceerd tot passieve toeschouwers.'

De honderden docenten die zich verenigd hebben in de protestbeweging Rethink UvA dagen de kandidaten uit zich kenbaar te maken. Ze worden opgeroepen om op 13 januari naar het Maagdenhuis te komen om te vertellen waarom ze de functie willen vervullen en wat hun plannen zijn.

De UvA zal dit voorjaar een opvolger benoemen voor Louise Gunnink die vorig jaar opstapte na maanden van protesten van studenten en medewerkers tegen het universiteitsbeleid. Daarbij stond de roep om democratisering centraal.

Categorie:
Provincie: