zondag, 1. januari 2017 - 19:41 Update: 01-01-2017 19:47

Fors meer verdachten aangeleverd bij OM tijdens jaarwisseling

Fors meer verdachten aangeleverd bij OM na jaarwisseling
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Rotterdam

De politie heeft in totaal 344 personen bij het Openbaar Ministerie aangeleverd na aanhouding wegens een misdrijf dat verband hield met de jaarwisseling. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie die vandaag bij alle parketten van het OM is gehouden.

Dit getal levert een stijging ten opzichte van voorgaande jaarwisseling; toen werden er op 1 januari 276 personen aangeleverd bij het OM. De meeste feiten betreffen geweld, waarvan 98 maal geweld tegen personen met een publieke taak, 146 maal geweld tegen overige personen en 79 maal geweld tegen goederen. In 21 zaken betrof het andersoortige feiten, zoals vuurwerkzaken. In de overige zaken vindt nog nader onderzoek plaats.

Het OM beschouwt Oud & Nieuw als een evenement. Dit houdt in dat bij de beoordeling van jaarwisseling gerelateerde strafzaken een verzwaringsfactor van 75 procent geldt. Of dit uiteindelijk zal leiden tot een 75 procent hogere straf is afhankelijk van de overige omstandigheden van het delict en de verdachte. De officier van justitie houdt bij de beoordeling van een strafzaak hier altijd rekening mee.

Uit de eerste inventarisatie blijkt verder dat inmiddels 27 zaken door het OM zelf zijn beoordeeld en afgedaan met een geldboete en 4 zaken met een taakstraf.  19 personen moeten zich nog verantwoorden voor de officier van justitie op een TOM-zitting. Een TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) is een zitting waar geen rechter bij aanwezig is. De officier van justitie kan tijdens deze zitting een taakstraf aanbieden, een geldsom laten betalen en eventuele schade laten vergoeden. Als de verdachte akkoord gaat, is daarmee de zaak afgedaan.

34 zaken zijn geseponeerd (in de meeste gevallen bij gebrek aan bewijs) en 43 personen zijn met een dagvaarding heengezonden. Dat betekent dat zij zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.