dinsdag, 31. januari 2017 - 9:48 Update: 31-01-2017 11:44

OM legt beslag op 70 miljoen euro in onderzoek naar witwassen

Foto van jas medewerker FIOD
Foto: Archief FBF
Rotterdam

Een samenwerkingsverband van politie en FIOD heeft onder leiding van het Arrondissementsparket Rotterdam op woensdag 25 januari 2017 beslag gelegd op bankrekeningen met een saldo van ruim 70 miljoen euro.

De miljoenen zijn afkomstig van een bedrijf dat zijn statutaire zetel heeft in Rotterdam en verdacht wordt van witwassen. Het gaat om een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Bedrijf maakte gebruik van trustkantoor

Het vermoeden is dat een aantal transacties van het betrokken bedrijf geen bedrijfseconomisch doel dienden. Verder maakte het bedrijf ook gebruik van diensten die de anonimiteit bevorderen zoals het inschakelen van een trustkantoor. Dit zijn signalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken. Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Een zogenoemde transactiemelding wordt gedaan bij FIU-Nederland wanneer meldplichtige organisaties een ongebruikelijke transactie tegenkomen. De melding –die betrekking had op het aanwezig hebben van een groot bedrag aan liquide middelen- werd door de FIU-Nederland onderzocht en als verdachte transactie beschikbaar gesteld aan het zogenoemde Integrale afpakteam.

Onder leiding van het OM Rotterdam werd het onderzoek opgestart. Daarin werd ook samengewerkt met het Functioneel Parket, een van de landelijke onderdelen van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar het bedrijf wordt de komende tijd voortgezet.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):