donderdag, 6. april 2017 - 15:06 Update: 06-04-2017 15:14

FNV: tekort aan ambulancepersoneel in Utrecht spant de kroon

FNV: tekort aan ambulancepersoneel in Utrecht spant de kroon
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

In Utrecht kampt de ambulancevoorziening met een onaanvaardbaar tekort aan personeel. Dit meldt de FNV donderdag.

'Utrecht spant de kroon'

'Uit lijsten van uitzendbureaus die ambulancewerk aanbieden, blijkt dat er voor de komende weken een zeer grote vraag is naar ambulanceverpleegkundigen om gaten in de roosters op te vullen. Het probleem speelt landelijk, maar Utrecht spant de kroon', aldus de FNV.

Meer echte banen

'In 2015 hebben we maandenlang actie gevoerd voor meer vaste collega’s op de ambulances' zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. 'We hebben toen duidelijke afspraken met de werkgever in de cao gemaakt om het aantal tijdelijke krachten terug te dringen en meer echte banen te creëren, omdat het probleem structureel is. Deze afspraken zijn nog lang niet in alle regio’s nagekomen.'

97 openstaande diensten 

Volgens een detacheringsbureau staan er in Utrecht de komende maanden nog 97 diensten open. Seifert: 'Soms bemannen twee uitzendkrachten de ambulance. Dat is zorgelijk. Ze kennen de regio en lokale procedures niet altijd even goed, zijn niet voldoende op de hoogte van afspraken met huisartsenposten en interne protocollen. Dat is vragen om problemen. Zowel voor de patiënten als de werknemers staat hier de veiligheid onder druk.'

Toename vraag 

Sinds enige jaren neemt de vraag naar ambulances toe. Dit heeft te maken met de bevolkingsgroei, met groei van het toerisme in ons land en ouderen die langer thuis wonen. Daarnaast werkt de meldkamer met een nieuw digitaal systeem. 'Voorheen handelde een verpleegkundige de meldingen af en die kon beter verwoorden wat er nodig was dan een computersysteem. Nu rukken soms onnodig ambulances uit', zegt Seifert.

Hoge werkdruk

Ook ondervindt het personeel een grote werkdruk: pauzes worden niet verleend, waardoor de Arbeidstijdenwet wordt overschreden. Daarnaast worden mogelijk niet alle vakanties toegekend. FNV Zorg & Welzijn verzamelt op dit moment ook de gegevens van andere uitzendbureaus en overweegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg hierover in te lichten.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: