donderdag, 22. juni 2017 - 10:04

Syriërs vinden vaker onderdak dan Eritreeërs

Syriërs vinden vaker onderdak dan Eritreeërs
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het merendeel van de tussen 2014 en medio 2016 in ons land aangekomen Syrische en Eritrese asielzoekers heeft een verblijfsvergunning gekregen. De meeste Syriërs hebben ook een eigen woonruimte, Eritrese asielzoekers vinden wat moeilijker een eigen woonplek.

Beide groepen zijn na anderhalf jaar veelal nog afhankelijk van een uitkering. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, dat in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid en Justitie (VenJ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onderzocht hoe het asielmigranten vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen.

Voor het eerst is het mogelijk om het individuele traject dat asielzoekers in Nederland doorlopen te volgen vanaf opvang tot en met de stappen na het krijgen van een verblijfsvergunning. In het rapport ‘Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten’ is dit gedaan voor alle 92 duizend asielzoekers die van januari 2014 tot en met juli 2016 naar een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kwamen. Dit nieuwsbericht belicht de twee grootste groepen, uit Syrië (46 duizend) en Eritrea (13duizend).

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: