woensdag, 21. maart 2018 - 21:32 Update: 21-03-2018 21:46

Kunstmatige intelligentie en blockchain ingezet bij behandeling beroerte

Kunstmatige intelligentie en blockchain ingezet bij behandeling beroerte
Foto: Pixabay
Amsterdam

Nico.lab, spin-off van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) en bouwer van medische kunstmatige intelligentie, en Tymlez, leverancier van enterprise blockchain-technologie hebben de krachten gebundeld en starten deze maand een pilot in een aantal ziekenhuizen voor een betere behandeling van beroertes. 'Zij kregen hiervoor subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarmee het belang van deze innovaties wordt onderstreept', zo meldt Nico.lab woensdag.

50.000 beroertes per jaar

Beroerte is na dementie en kanker in ons land de belangrijkste doodsoorzaak. Jaarlijks krijgen ongeveer 50.000 mensen in ons land een beroerte. Daarvan overlijden er circa 10.000 en dit aantal neemt verder toe. Om de sterfte terug te dringen, is het cruciaal zo snel mogelijk te beginnen met de juiste behandeling. Innovatieve technologieën als artificial intelligence en blockchain kunnen helpen de uitkomst van een beroerte te verbeteren.

Snelle behandeling cruciaal

Elk uur dat artsen eerder gaan behandelen, neemt het aantal patiënten dat zonder grote problemen zal herstellen met 15 procent toe. Dit betekent niet alleen een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven, maar tevens een daling van de economische kosten van beroerte. Deze bedragen voor Nederland op dit moment ruim 1,7 miljard euro per jaar.

Een arts kan alleen de juiste behandeling kiezen als er veel over het probleem in de hersenen van de patiënt bekend is, zoals bij een infarct de exacte locatie van de eventuele bloedprop. Het bekijken van de scans door een arts is echter complex en tijdrovend. Bovendien leidt de analyse van de hersenscan in de praktijk niet altijd tot de juiste diagnose wat grote gevolgen kan hebben voor de behandeling en hoe de patiënt uiteindelijk uit de beroerte komt. Dit leidt ook tot onnodig hoge kosten.

Artificial intelligence: zeer snel en precies

Het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de behandeling van een beroerte is een belangrijke verbetering, Deze algoritmen zijn, door toepassing van de laatste computertechnologie, niet alleen zeer snel, maar ook zeer precies door hun lerend vermogen. Nico.lab stelt de artificial intelligence oplossing bovendien beschikbaar via de cloud, waardoor ziekenhuizen er laagdrempelig gebruik van kunnen maken. Deze besparingen worden geschat op ruim € 200 miljoen op jaarbasis, significant in het licht van de huidige kosten van € 1,7 miljard per jaar.

Melding naar specialist

Omdat de computer voor deze kunstmatige intelligentie niet in het eigen ziekenhuis staat, worden de scans gecodeerd en razendsnel via een internetverbinding naar Nico.lab verstuurd. Na analyse krijgt de specialist de melding dat hij in kan loggen om de scans en het resultaat zelf te bekijken. Daarbij is het niet belangrijk of de neuroloog zich in het ziekenhuis bevindt of op een buitenlandse hotelkamer tijdens het bezoeken van een belangrijke medische conferentie of juist thuis van een vrije dag geniet.

Blockchain-technologie garandeert vertrouwelijkheid patiëntgegevens

Uiteraard dient bij uitwisseling van patiëntgegevens de vertrouwelijkheid gewaarborgd te zijn. Omdat het hier gaat om een uitwisseling van privacy gevoelige gegevens in een keten van medische professionals is het gebruik van blockchain-technologie de oplossing. Waar velen blockchain met name kennen van cryptocurrency zoals bitcoins, is de kracht van blockchain het vertrouwelijk bijhouden van gegevensuitwisseling. 

Hersenscans uniek gecodeerd

Tymlez zorgt ervoor dat alle onderdelen in de keten van mensen en machines via een niet te kraken en veilig proces in het systeem worden opgenomen. De hersenscans worden vervolgens uniek gecodeerd, zodat deze alleen gedeeld kunnen worden met  ketendeelnemers die daartoe bevoegd zijn. De veiligheid van patiëntgegevens is op deze manier volledig gewaarborgd.