woensdag, 3. oktober 2018 - 9:57 Update: 03-10-2018 10:05

Ruim helft van werkend Nederland komt futloos thuis

Ruim helft van werkend Nederland komt futloos thuis
Foto: Archief EHF
Utrecht

Om meer aandacht te vragen voor het brein op de werkvloer start Zorg van de Zaak vandaag de landelijke campagne “Breinvriendelijk werken”. De campagne richt zich op werkend Nederland, omdat hardwerkende Nederlanders het verleerd zijn hun brein te laten rusten.

Als de boog altijd gespannen staat, liggen stressgerelateerde en psychische klachten op de loer. Signalen zoals futloosheid,aanhoudende hoofdpijn, concentratieproblemen of oververmoeidheid worden niet op tijd herkend. Met deze campagne wil Zorg van de Zaak meer aandacht voor en kennisover het brein stimuleren.

Onderzoek toont aan: Werkend Nederland werkt breinonvriendelijk

Uit onderzoek* van Zorg van de Zaak blijkt dat meer dan de helft van werkend Nederland (53%) meerdere keren per maand lusteloos thuis komt van een dag werken. 19% van werkend Nederland ervaart dit zelfs meerdere keren per week. Bijna twee derde (63%) van werkend Nederland heeft meerdere keren per maand grote moeite om zich te concentreren op het werk, waarvan iets meer dan een kwart (26%) dit meerdere keren per week ervaart. 42% ervaart meerdere malen per maand minder werkplezier, omdat er geen mogelijkheden zijn om Breinvriendelijk te werken. Een derde van de werkgevers krijgt van zijn medewerkers een onvoldoende op het gebied van Breinvriendelijk werken. *Recent onderzoek onder 1017 werkende Nederlanders (18-66 jaar).

Breinvriendelijk werken

Ulrika Leons, directeur Skils, onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk, en GZ-psycholoog: ‘Het brein kent drie versnellingen van mentale inspanningen, namelijk: (1) de lage versnelling oftewel het breinherstelmodus. Het gaat hierbij om ontfocussen, niet taakgericht, dagdromen, uit het raam staren. (2) De middelste versnelling of switchmodus. Hierbij gaat het om veel, niet al te complexe taken door elkaar doen. (3) De hoge versnelling of diepe focus. Hierbij gaat het om verdieping, concentratie op een complexe taak en creatief denkwerk.’

‘De eerste versnelling komt in het werk steeds minder voor. Digitalisering, het altijd “aanstaan”, het voortdurend verleggen van de aandacht van de ene opdracht naar de andere en regelmatige afleiding zorgen voor een zware belasting en ontregeling van het brein. Daarmee neemt het aantal rustmomenten voor het brein af. Werknemers verliezen hun concentratie en gaan met een vol hoofd, futloos naar huis. De rust van de eerste versnelling heeft plaatsgemaakt voor de toenemende en constante prikkelstroom van de tweede versnelling. Doordat ons brein aan de tweede versnelling gewend is geraakt, wordt de stap naar de derde versnelling lastiger, waardoor we ons moeilijker kunnen focussen. Met de campagne willen we de breinkennis en de impact daarvan op werkprocessen, werkomgeving en omgang met elkaar vergroten. Hier ligt een taak voor zowel werknemer als werkgever’, aldus Leons.

Meer aandacht voor het brein

Marius Touwen, founder en grootaandeelhouder Zorg van de Zaak Netwerk: ‘Concentratieproblemen, futloosheid en vermoeidheid kunnen tijdelijk voorkomen, maar ook van blijvende aard zijn. Er zijn op de werkvloer verschillende oorzaken te vinden, zoals het regelmatig gestoord worden door collega’s, mobiele telefoons, inkomende mails en het uitvoeren van meerdere taken tegelijk. Dit zorgt ervoor dan het brein -zo blijkt- constant wordt overprikkeld en niet de tijd krijgt om te herstellen. Het brein slaat informatie minder goed op, waardoor we minder scherp kunnen nadenken en onze creativiteit vermindert. Het is daarom belangrijk om de oorzaak aan te pakken, zodat alle werkenden -inclusief het eigen personeel van Zorg van de Zaak- hun brein ontzien en zich daardoor uiteindelijk beter kunnen focussen. Om die reden wil ik Breinvriendelijk werken onder de aandacht brengen.’

Ontfocussen

Het onderzoek laat zien dat werkend Nederland behoefte heeft aan speciale kamers waar je rustig kunt werken (22%) en de mogelijkheid tot thuiswerken wil hebben (24%). Ruim één op de vijf (21%) heeft behoefte aan gedragsregels om elkaar niet te storen op het werk. Organisaties moeten daarom deze mogelijkheden bieden en gedragsregels opstellen die ertoe leiden dat het brein zich kan ontfocussen. De leidinggevende moet het goede voorbeeld geven in de strijd tegen de overbelasting van het brein. Breinvriendelijk werken is evenwel een gedeelde verantwoordelijkheid, dus werknemers moeten zelf ook hun gedrag aanpassen.

Over Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 4.000 medewerkers en een omzet van 300 miljoen euro. Tot het netwerk behoren een bedrijfszorgorganisatie én diverse expertisebedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Verder biedt het Netwerk ook nog medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het daarbij behorende Brandwondencentrum staat nationaal en internationaal aan de top. Voor meer informatie ga naar: www.zorgvandezaak.nl.

Categorie:
Provincie: