woensdag, 10. juli 2019 - 18:12 Update: 10-07-2019 18:19

Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

Foto van windmolenpark | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vattenfall gaat het tweede subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren, op de kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). 'Het windpark zal in 2023 gereed zijn en 760 MW aan vermogen leveren', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdag.

1 miljoen huishoudens

'Dat is zoveel stroom als 1 miljoen huishoudens gebruiken. Het park zal voorzien in ruim 2,5 procent van onze elektriciteitsvraag. Vattenfall kreeg in 2018 via dochterbedrijf Chinook ook de vergunning om de andere kavels (I en II) van Hollandse Kust (zuid) te exploiteren', aldus het ministerie.

Van subsidie ontvangen naar huur betalen

De windenergiesector groeit en windparken aanleggen wordt steeds goedkoper. In 2016 kreeg de ontwikkelaar van windenergiegebied Borssele nog subsidie voor de geproduceerde elektriciteit. In 2018 won Chinook/Vattenfall de eerste subsidieloze tender. Bij windpark Hollandse Kust (zuid) III en IV moet Vattenfall een vorm van huur (erfpacht) betalen voor de plaats waar het in de zee staat. Het gaat om zo’n 2 miljoen euro per jaar. De elektriciteitskabel naar land wordt door netbeheerder TenneT aangelegd.

Windparken op zee en Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 70% van onze elektriciteitsverbruik duurzaam is (wind of zon). Dat komt neer op in elk geval 84 TWh. Meer dan de helft daarvan komt van windparken op zee (49 TWh). De overige 35 TWh komt uit windparken op land en zonneparken op land. Windenergie op zee is niet alleen belangrijk voor de elektriciteitsbehoefte van huishoudens en bedrijven. Ook de industrie heeft het hard nodig om de huidige fossiele brandstoffen en grondstoffen te kunnen vervangen door ‘groene moleculen’, zoals waterstof uit elektrolyse met stroom uit windparken.

Categorie:
Provincie: