woensdag, 31. maart 2021 - 14:15 Update: 01-04-2021 8:24

Kamerdebat over uitgelekte 'Pieter Omtzigt'-memo naar donderdag verplaatst

beëdiging-tweede-kamer-bloemen
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Woensdag zijn aan het begin van de middag de 150 leden van de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. In drie rondes legden de Kamerleden individueel de eed of belofte af.

Nieuwe Kamervoorzitter

De nieuwe Kamer zet daarna de eerste stappen voor het kiezen van een Kamervoorzitter. Tijdens de regeling van werkzaamheden rond 14.45 uur kunnen Kamerleden een debat aanvragen.

Khadija Arib

De beëdiging van de Kamerleden begon met die van de huidige Kamervoorzitter, Khadija Arib. Zij werd beëdigd als tijdelijk Kamervoorzitter totdat de nieuwe Tweede Kamer binnenkort een voorzitter voor deze zittingsperiode kiest. Vervolgens legden de andere 149 Kamerleden de eed of belofte af. Vanwege de coronamaatregelen gebeurt dit in drie rondes. 

Profielschets Kamervoorzitter

Na de beëdiging stelde de nieuwe Tweede Kamer de profielschets vast van de Kamervoorzitter. De oude Tweede Kamer heeft daarvoor een ontwerp-profiel gemaakt. Kamerleden die deze rol graag vervullen, kunnen dat kenbaar maken met een brief aan alle andere Kamerleden. In een plenaire vergadering mogen de kandidaten binnenkort hun motivatie onderbouwen. Daarna volgt een stemming.  

Pieter Omtzigt

Na het vaststellen van de profielschets, rond 14.45 uur, volgt een regeling van werkzaamheden. Naar verwachting zal Geert Wilders (PVV) dan een debat aanvragen over de situatie die is ontstaan in de verkenningsfase van de kabinetsformatie waarbij er op een memo van verkenner Ollongren de tekst: 'positie Omtzigt, functie elders', was te lezen nadat een fotograaf hier een foto van had gemaakt toen Kajsa Ollongren met deze niet afgeschermde memo langs het persvak liep.

Update 14.55 uur

In het debat dat om 14.45 uur begon is door alle fracties van alle partijen unaniem gevraagd om alle stukken aangaande de memo van de verkenners Ollongren en Jorritsma eerst ter beschikking te stellen aan de Tweede Kamer alvorens het inhoudelijke debat over de memo te houden. Kamervoorzitter 

Update 16.05 uur

Om 16.00 uur is de zitting weer geopend door de Kamervoorzitter. Geert Wilders heeft direct laten weten dat de stukken die de Kamerleden op dit moment hebben uitgereikt gekregen volgens hem incompleet zijn en hij verzoekt nogmaals om alle stukken openbaar te maken van de gesprekken die de oud-verkenners hebben gevoerd. Wilders wil ook appjes, sms'jes van alle communicatie die de oud-verkenners hebben gestuurde en ontvangen.

Onduidelijkheid over gespreksverslagen

Onduidelijk is ook of er wel of geen gespreksverslagen zijn gemaakt van de verkenningsgesprekken van Ollongren en Jorritsma met de fractievoorzitters. Wilders vraagt de Kamervoorzitter of zij aan de nieuwe verkenners wil vragen om alle stukken die door de oud-verkenners aan hen zijn overgedragen om die ook openbaar te maken en aan de fractievoorzitters te verstrekken. De zitting is in afwachting van de gevraagde stukken geschorst tot 17.00 uur.

Update 17.00 uur

Het Kamerdebat is om 17.00 uur nog niet begonnen. Wilders wil dat er nog meer stukken en notities aan de Kamer ter beschikking worden gesteld aangaande de verkenningsgesprekken. Vooralsnog wordt de zitting nu om 19.00 uur hervat. 

Update 19.00 uur

Mark Rutte geeft aan dat zijn gesprek met de verkenners openbaar mag worden en de overige gespreksverslagen door de Kamervoorzitter worden gescreend worden of de naam Pieter Omtzigt in het verslag voor komt. Dit om vertrouwelijke uitspraken van andere Kamerleden geheim te houden. Een meerderheid van de fractievoorzitters is het niet eens met het voorstel van Rutte.

Update 19.30 uur

Kamervoorzitter Khadija Arib.zegt dat het debat naar donderdagochtend wordt verschoven.

Categorie:
Provincie: