dinsdag, 15. november 2022 - 14:26 Update: 15-11-2022 14:31

Versnelde start flexwoningbouwprojecten dankzij bijdrage Rijk

nieuwbouw-woningen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Dertien gemeenten en een samenwerkingsverband krijgen financiële ondersteuning voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit heeft minister De Jonge vandaag bekendgemaakt.

Eerste bekendmaking

'Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. In december volgt een laatste publicatie van de toegekende projecten', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

25 procent van Stimuleringsregeling toegekend

Hengelo, Hoekse Waard, Houten, Lansingerland, Loon op Zand, Middelburg, Nijmegen, Ommen, Olst-Wijhe, ’s-Hertogenbosch, Staphorst, Tilburg, Wijchen en Samenwerking de Bevelanden ontvangen een financiële bijdrage. Het bedrag dat in deze eerste bekendmaking is toegekend, bedraagt €22 miljoen. Hiermee worden 1.865 flexwoningen gerealiseerd. De eerste woningen moeten in 2023 worden opgeleverd en de totale realisatie vindt uiterlijk in 2024 plaats.

Wachtlijst

Op 16 september heeft de minister bekend gemaakt dat met het inmiddels ontvangen aantal aanvragen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen het plafond van €100 miljoen is bereikt. Inschrijvingen die sindsdien binnenkomen worden op een wachtlijst geplaatst.

Toekenningsprocedure

De door gemeenten ingediende projecten zijn door de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting beoordeeld aan de voorwaarden van de Stimuleringsregeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist of het aangevraagde bedrag wordt toegekend. De versnelde woningbouwprojecten dragen zo bij aan het verminderen van de druk op de asielketen.

Publicatie Staatscourant

De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen is gepubliceerd in de Staatscourant inclusief een lijst met de gemeenten die een bijdrage ontvangen. Op dit moment werkt het Rijk aan een financiële en fysieke herplaatsingsgarantie die initiatiefnemers tegemoet komt in het afdekken van verschillende risico’s. Zo blijft er een stimulans om flex- en transformatiewoningen te realiseren.

Categorie:
Provincie: