donderdag, 16. maart 2023 - 10:21

CBS: Private huursector groeit sterker dan koop- en corporatiesector

sleutel-huurwoning
Foto: Pexels/RODNAE Productions
Den Haag

Het aantal private huurwoningen nam in 2021 toe met ruim 28 duizend tot ruim 1,13 miljoen; 2,5 procent meer. 'Hiermee groeide het aantal private huurwoningen relatief sterker dan het aantal koopwoningen (1,0 procent) en het aantal corporatiewoningen (0,2 procent). Ook in de afgelopen jaren is deze ontwikkeling terug te zien', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

14 procent van totale woningvoorraad

'De private huurwoningen vormden op 1 januari 2022 ruim 14 procent van de woningvoorraad in Nederland. Dat is ongeveer 1 op de 7 woningen. In totaal waren er ruim 1,13 miljoen private huurwoningen', aldus het CBS. De totale Nederlandse woningvoorraad groeide in 2021 met 1,0 procent tot 8,05 miljoen woningen. De voorraad koopwoningen groeide met 48 duizend woningen tot 4,60 miljoen en de corporatiewoningen met 4,5 duizend woningen tot 2,30 miljoen. Het aantal private huurwoningen groeide in 2020 en 2019 nog harder.

Groei door nieuwbouw en woningtransformatie

De groei van de voorraad private huurwoningen komt voornamelijk door nieuwbouw. Van de nieuwbouwwoningen in 2021 kwam 27 procent (ruim 19 duizend woningen) terecht in de private huursector. Verder kwamen er relatief veel private huurwoningen bij in bestaande panden: door woningtransformaties (het omzetten van ander vastgoed, zoals kantoren of winkels, in woningen), woningsplitsing en andere verbouwingen of administratieve toevoegingen (bijvoorbeeld recreatiewoningen of zorgvastgoed die een woonfunctie krijgen). 80 procent van de woningtransformaties kwam terecht in de private huursector.

Minder overname uit andere sectoren in 2021

Als woningen van eigenaar veranderen kunnen ze bijvoorbeeld van koopwoning worden omgezet naar private huurwoning, of andersom. In 2019 en 2020 zorgde dat nog voor een flinke groei van het aantal private huurwoningen, maar in 2021 was er per saldo juist sprake van een afname van ruim 2,5 duizend private huurwoningen door deze eigendomsovergangen. Dat kwam vooral doordat koopwoningen minder vaak werden overgezet naar private huurwoningen dan dat er private huurwoningen omgezet werden naar koopwoning. Voor omzettingen vanuit de corporatiesector en ‘eigendom onbekend’ gaat het deels om administratieve correcties zonder feitelijke verandering van eigenaar.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):