dinsdag, 6. februari 2024 - 22:33

Wetsvoorstel Betaalbare huur naar Tweede Kamer

huurwoning-naamplaatje-bel
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Steeds meer huurders zijn meer dan 40% van hun inkomen kwijt aan huur.

In de stad huren is onbetaalbaar geworden

In grote steden betalen nieuwe huurders gemiddeld € 160 per maand meer huur dan de vertrekkende huurder. Mensen met een normaal inkomen vissen achter het net als ze op zoek zijn naar een betaalbare woning. Politieagenten, zorgpersoneel en onderwijzers kunnen niet meer in de stad wonen waar juist deze mensen zo hard nodig zijn. 

Wetsvoorstel: hoge huren in het middensegment aan banden gelegd

Met het wetsvoorstel Betaalbare huur dat minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vandaag naar de Tweede Kamer stuurde, worden te hoge huren in het middensegment aan banden gelegd en wordt de positie van huurders beter beschermd. De wet is zodanig vormgegeven dat ook investeringen in de middenhuur blijven lonen.

Enorme schaarste drijft prijzen op

“Huren zijn zo hard gestegen dat ze voor mensen met een gewoon inkomen te vaak niet meer op te brengen zijn. Door de enorme schaarste kan de hoofdprijs worden gevraagd voor woningen die dat evident niet waard zijn. Dat brengt huurders in de knel, raakt de bestaanszekerheid van mensen. Huurders en woningzoekenden verdienen het dat de politiek consequent aan hun kant gaat staan. Daarom leggen we te hoge huren aan banden. En dat doen we op zo’n manier dat er voor bonafide verhuurders nog rendabel te verhuren is en dat nieuwbouw nog steeds aantrekkelijk blijft. Ook dat is in het belang van huurders, want in een betaalbare huurwoning die niet gebouwd kan worden, kun je niet wonen.”, zegt minister Hugo de Jonge.

Huur die past bij de kwaliteit van de woning

Het wetsvoorstel Betaalbare huur  zorgt ervoor dat meer mensen een betaalbare huurwoning kunnen krijgen met een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) maximaal € 1.123 per maand gaan kosten. 

Nieuwe huurcontracten

De regulering van de middenhuur gaat gelden voor nieuwe huurcontracten zolang daar noodzaak toe is en wordt iedere vijf jaar geëvalueerd. Als we niets doen betaalt ruim 40% van de huurders in het middensegment meer huur dan redelijk is op grond van de kwaliteit van de woning, loopt het aantal woningen dat na een bewonerswissel in de middenhuur terecht komt naar verwachting verder terug (dit worden dure huurwoningen) en blijven de prijzen bij een bewonerswissel fors stijgen.

Huur van 300.000 woningen met gemiddeld 190,- euro omlaag

Door de combinatie van de regulering van de middenhuur en het dwingend maken van het WWS is de inschatting dat de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld € 190 omlaag gaat en er 113.000 huurwoningen bijkomen in het betaalbare segment.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):