vrijdag, 10. juni 2016 - 17:23 Update: 10-06-2016 20:47

Voetbalhooligans door driehoek straks verplicht met bus of trein naar uitwedstrijden

Voetbalhooligans straks verplicht met bus of trein naar uitwedstrijden
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

De Amsterdamse driehoek van gemeente, Openbaar Ministerie en politie gaat het komende voetbalseizoen samen met Ajax, zorgpartners en andere hulpinstanties de persoonsgerichte aanpak van de kleine maar notoire groep overlast gevende Ajax-hooligans intensiveren.

Die extra inzet is onderdeel van de landelijke pilot Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal, maar sluit ook aan bij andere maatregelen om problemen met ernstig overlast gevend gedrag rondom het voetbal aan te pakken. Het doel van de pilot is om notoire voetbalvandalen gericht en duurzaam aan te pakken. Daardoor zijn er op termijn minder generieke maatregelen nodig om voetbalwedstrijden goed en veilig te laten verlopen, en kunnen welwillende supporters beter genieten van voetbalwedstrijden.

Verplicht met bus of trein naar uitwedstrijden

Voetbal heeft de kracht om miljoenen mensen te verenigen, maar helaas zijn er ook mensen die het voetbal misbruiken om zich te misdragen. Hoewel slechts een klein deel van de supporters zich schuldig maakt aan wangedrag, zijn er in de Nederlandse competities veel generieke maatregelen nodig om de wedstrijden veilig te laten verlopen en de openbare orde te bewaren. Maatregelen zoals hekken in de stadions, combiregelingen (waarbij supporters worden verplicht om georganiseerd met bus of trein uitwedstrijden van hun club te bezoeken), fouilleeracties en de clubcardverplichting. Die generieke maatregelen treffen echter ook de overgrote meerderheid van de voetbalsupporters, die met de beste bedoelingen naar de stadions komt.

Intensiveren persoonsgerichte aanpak

De Amsterdamse driehoek en Ajax werken op dit moment al nauw samen in de casusaanpak, waar supporters die zich misdragen worden gevolgd en afspraken worden gemaakt over maatregelen. Bij deze aanpak heeft tot op heden vooral de nadruk gelegen op lik op stuk. Ondanks deze samenwerking blijft Amsterdam echter last houden van een groepje notoire Ajax-hooligans dat zich schuldig maakt aan gewelddadig en hinderlijk gedrag, en ernstige overlast veroorzaakt. De problemen doen zich voor rond wedstrijden van Ajax en andere clubs, zowel in en rond het stadion en bijvoorbeeld in de binnenstad.

Straf en zorg

Daarom is afgesproken het komende seizoen de aanpak van deze groep te intensiveren. Dit gebeurt met een pilot waarbij een combinatie zal worden gemaakt van straf en zorg, en waarbij voor elk individu een persoonlijke aanpak zal worden ontwikkeld. De integrale persoonsgerichte aanpak is geïnspireerd op de Top600-aanpak van plegers van high impact crimes in de stad. Deze aanpak combineert repressief optreden met het bieden van hulp om onderliggende problemen duurzaam op te lossen, in samenwerking met zorgpartners en andere hulpinstanties.