afmaken

donderdag, 29. augustus 2013 - 18:58

‘Afschot en overplaatsing Amsterdamse damherten onnodig’

Dierenbescherming Amsterdam (DBA) is zeer verbaasd over het voorstel van het college van B&W om de damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD Lees verder...