algemene rekenkamer

woensdag, 30. november 2016 - 20:50

Belastingdienst in juiste richting bij controle aangiftes

De Belastingdienst richt de laatste jaren de aandacht meer op het voorkómen van onvolledige of verkeerde belastingaangiftes, met als doel dat particulieren Lees verder...

woensdag, 18. mei 2016 - 20:29

Zorgen over Defensie, Belastingdienst en grip op zaken bij Veiligheid en Justitie

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de verantwoording door het kabinet over 2015 geeft een paradoxaal beeld: bij drie klassieke overheidstaken Lees verder...