woensdag, 18. mei 2016 - 20:29 Update: 19-05-2016 8:11

Zorgen over Defensie, Belastingdienst en grip op zaken bij Veiligheid en Justitie

Zorgen over Defensie, Belastingdienst en grip op zaken bij Veiligheid en Justitie
Foto: Defensie
Den Haag

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de verantwoording door het kabinet over 2015 geeft een paradoxaal beeld: bij drie klassieke overheidstaken zijn ernstige onvolkomenheden vastgesteld: bij het Ministerie van Defensie, bij de Belastingdienst en bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar zijn pogingen om grip te krijgen op problemen onvoldoende succesvol.

Het beeld uit dit verantwoordingsonderzoek en dat van voorgaande jaren is dat van een uitvoerende macht die continu in beweging is. Burgers moeten beter worden bediend, het liefst sneller en goedkoper. De overheid moet kleiner, slagvaardiger en dienstbaarder opereren. Minder ambtenaren én minder inhuur. De publieke sector verkeert in bijna permanente staat van reorganisatie. Er is meer aan de hand dan alleen de vraag van behapbaarheid van reorganisaties. 

Te weinig voortgang ICT Belastingdienst: wijzigen belastingen lastig

Bij het Ministerie van Financiën handhaaft de Algemene Rekenkamer een ernstige onvolkomenheid, omdat te weinig voortgang is gemaakt met de aanpak van de grote ICT-systemen bij de Belastingdienst en niet duidelijk is wanneer deze voor de overheid cruciale dienst voldoende wendbaar is om grote aanpassingen in de belastingen te verwerken. Het parlement moet er rekening mee houden dat komende jaren ingrijpende wijzigingen in de belastingwetgeving of een stelselherziening niet mogelijk zijn, risico’s met zich meebrengen of een langere invoeringstermijn vergen. 

Logistieke keten van Defensie niet op orde

De Algemene Rekenkamer stelt een ernstige onvolkomenheid vast bij het materieelbeheer bij Defensie. In 2015 stonden te veel voertuigen van Defensie stil en bleven helikopters aan de grond. Dit komt omdat het onderhoudsproces niet op orde is en met name de reserveonderdelen niet op tijd aanwezig zijn. Dit heeft gevolgen voor de operationele gereedheid, vooral bij land- en luchtmacht. Afgelopen jaar behaalde nog maar 59 % van de militaire eenheden de gestelde operationele doelen. Zo moest een gemechaniseerd bataljon de voertuigen aan andere eenheden afstaan en is daarop overgestapt op trainingen te voet. 

Ministerie van VenJ nog onvoldoende ‘in control’ bij diverse beleidsdelen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) kampt al jaren met het financieel beheer en was in 2015 nog onvoldoende ‘in control’ bij zowel de bedrijfsvoering als een aantal beleidsontwikkelingen. Dit financieel beheer is mede relevant vanwege de wankele balans tussen ambities en middelen op diverse terreinen. In 2015 lukte het de minister onvoldoende om alle schakels van de ketens samen te brengen, op de ambities te sturen en het geheel te brengen tot een beheerste uitvoering.