vrijdag, 28. juli 2006 - 9:45

Grazen in Dommeldal geen probleem voor runderen

Het hoge gehalte aan cadmium in het gras van de Malpiebeemden, een gebied in de Kempen ten zuiden van Eindhoven, levert geen probleem op voor de diergezondheid. Dat concludeert het Bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit op grond van een modelberekening van het RIVM-RIKILT Front Office.

Uit onderzoek van het onderzoeksinstituut Alterra komt naar voren dat gras uit de lage delen van het Dommeldal te veel cadmium bevat. Uit berekeningen van het RIVM-RIKILT blijkt dat de gemeten gehalten in het gras, ook met ruime veiligheidsmarges, niet leidt tot overschrijding van een aanvaardbare dagelijkse innamenorm voor runderen.

Daarnaast is ook gekeken naar mogelijke consequenties voor de volksgezondheid. Berekeningen wijzen uit dat de nieren van runderen die gedurende het hele jaar gras of hooi krijgen uit de Malpiebeemden 2 mg cadmium per kg versgewicht kunnen bevatten. De wettelijke norm is 1 mg per kg. Hoewel er geen direct risico voor de volksgezondheid is, mogen deze nieren niet in de handel worden gebracht.
Provincie:
Tag(s):