dinsdag, 3. oktober 2006 - 17:13

Verlenging tijdelijke goedkeuring blowboot

Almere

De gemeenteraad van Almere krijgt van het college een voorstel voorgelegd om het bestemmingsplan voor de blowboot goed te keuren. Voor de locatie van de blowboot achter het politiebureau is een bestemmingsplanprocedure nodig omdat de boot er met een tijdelijke goedkeuring ligt. Die tijdelijke vrijstelling voor vijf jaar loopt dit jaar af.

Eerder al had het college het voorontwerp bestemmingsplan goedgekeurd. Dat heeft zes weken ter inzage gelegen en daar heeft niemand bezwaar tegen gemaakt. Nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, komt dit opnieuw zes weken ter inzage te liggen.
Provincie:
Tag(s):