woensdag, 21. februari 2007 - 16:41

Aanpak dijken achter Maeslantkering

Hoek van Holland

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft de Tweede Kamer laten weten zes kilometer dijk in het achterland van de Maeslantkering op te nemen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Enige tijd geleden werd vestgesteld dat de Maeslantkering niet voldoet aan de norm die is gesteld in de Wet op de waterkering, daarom moeten deze stukken dijk alsnog worden versterkt.

Een actualisatie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma stuurt de staatssecretaris voor 1 april naar de Tweede Kamer, dan wordt ook bekend op welke termijn deze stukken dijk worden aangepakt. Als een voorliggende kering, zoals de Maeslantkering, niet voldoende scoort, dan wordt bekeken of de dijken en kunstwerken in het achterliggende gebied dit kunnen opvangen. Dit is voor deze zes kilometer dus niet het geval.

Rijkswaterstaat had al in 2006 geconcludeerd dat de Maeslantkering onvoldoende scoort. De provincie Zuid Holland heeft vervolgens als toezichthouder dit toetsresultaat beoordeeld en haar oordeel aan de staatssecretaris medegedeeld. De staatssecretaris heeft nu besloten in afwachting van verdere maatregelen aan de kering, deze zes km dijk aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):