woensdag, 6. juni 2007 - 13:11

Amsterdam betaalt premie zorgverzekering groep daklozen

Amsterdam

Amsterdam start een pilot van een jaar waarbij zij zorgverzekeringen aanbiedt aan 100 onverzekerde dak- en thuislozen. Het gaat hierbij om een kleine groep zware zorgmijders, die zich volledig onttrekt aan hulpverlening terwijl zij dit wel nodig hebben. Dit heeft de gemeente Amsterdam woensdag bekendgemaakt.

Om zorg te kunnen verlenen moet een ziektekostenverzekering zijn afgesloten. Dit is overigens verplicht voor alle Nederlanders. Met deze maatregel, de Parkpolis, wil de gemeente deze mensen in beeld krijgen zodat de juiste zorg geboden kan worden. Een vervolgstap is dat deze mensen na een half jaar zelf of met behulp van inkomensbeheer in staat zijn ook hun financiën te regelen. De Parkpolis wordt dan omgezet in een reguliere collectieve polis.

Iedere Nederlander is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen. Elke maand dat iemand niet verzekerd is, loopt de boete op. Dit leidt bij onverzekerde dak- en thuislozen vaak tot extra financiële problemen. Daarnaast zijn onverzekerde daklozen een kostenpost voor zorginstellingen. Zij zijn namelijk verplicht zorg te leveren, maar moeten de kosten daarvan op de onverzekerden zien te verhalen.

De gemeente Amsterdam zal per verzekerde een premie van € 108,85 per maand betalen voor een collectieve basisverzekering bij Agis met een uitgebreide aanvullende verzekering. Deelnemers aan de Parkpolis zullen aangemeld worden door onder meer instellingen voor maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en de GGD.

Amsterdam telt ongeveer 2600 dak- en thuislozen. De meesten van hen maken gebruik van de collectieve polis bij Agis Zorgverzekeringen die DWI aanbiedt aan alle Amsterdammers met een minimuminkomen. Er is ook een groep daklozen die geen gebruik maakt van nachtopvang, geen daklozenuitkering aanvraagt en slaapt in zelfgemaakte onderkomens of op banken in het park. Deze onverzekerde daklozen krijgen nu een Parkpolis aangeboden.

De Parkpolis is onderdeel van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang om alle dak- en thuislozen zorg en onderdak te bieden. Mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden, krijgen een individueel traject op de gebieden wonen, zorg, inkomen en dagbesteding. Onderdeel van het plan van aanpak is de verplichting voor steden om een collectieve verzekering af te sluiten.
Provincie:
Tag(s):