zaterdag, 3. februari 2007 - 16:05

Amsterdam kiest voor internationale atletiek

Amsterdam

Amsterdam krijgt in 2008 een professionele inloopbaan op Park Schinkeleilanden naast het Olympisch Stadion. Nederland kan nu een rol van betekenis gaan spelen op internationaal atletiekgebied. Dit heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt.

Begin 2006 is besloten de mogelijkheden voor de aanleg van deze inloopbaan voor de stad Amsterdam te onderzoeken. Door de intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, sport-, onderwijs- en culturele instellingen is komen vast te staan dat dit nu gaat lukken. De financiering van het project wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking met ING.

De wethouder Sport Carolien Gehrels is blij met het resultaat: “Vanaf mei vorig jaar heb ik me bijzonder ingezet voor de inloopbaan, en ik ben dan ook trots dat dit resultaat er binnen negen maanden ligt! Dit vergroot de mogelijkheden voor het Olympisch Stadion om meer sportdagen en activiteiten voor kinderen te organiseren en daarnaast ook topsportactiviteiten.

Dit kan alleen omdat rijk, provincie, gemeente, stadsdeel, stadion én ING elkaar snel en goed wisten te vinden.� Ook gedeputeerde Rinske Kruisinga van de provincie Noord-Holland reageert verheugd: “De provincie Noord-Holland zet zich vooral in voor breedtesport en dit project is een goed voorbeeld van de mogelijkheden om topsport en breedtesport te combineren.�
Provincie:
Tag(s):