donderdag, 1. maart 2007 - 13:54

'Boer honderd jaar terug in de tijd'

Pijnacker-Nootdorp

De afgelopen jaren zijn in Nederland heel wat boerenbedrijven gestopt. Ook vandaag de dag gooien boeren de handdoek in de ring omdat hun agrarische bedrijf niet meer rendabel genoeg blijkt na alle overheidsmaatregelen van de afgelopen jaren.

In het Zuid-Hollandse Delfgouw weet een boer de maatregelen te overleven, door met zijn bedrijf ‘honderd jaar terug te gaan in de tijd’. De overheden, waaronder de provincie en gemeenten, willen voor De Hoeve Biesland tussen Pijnacker-Nootdorp en Delft, de komende 30 jaar geld uit trekken om het boerenbedrijf op een ecologische wijze gezond en rendabel te maken.

Laatste stukje open polder

De polder van Biesland is het laatste stukje open polder tussen Den Haag, Delft, Pijnacker en Nootdorp. Het gebied gaat veel mensen aan het hart en het wordt intensief gebruikt door wandelaars en fietsers. Met Boeren voor Natuur streven de samenwerkende overheden naar een nog aantrekkelijker agrarisch landschap, waar stadsbewoners kunnen genieten en leren van het platteland. Een rijkere ecologie en een betere waterkwaliteit zijn twee belangrijke doelstellingen van het project.

De Hoeve Biesland, het melkveebedrijf van Jan en Mieke Duijndam, blijft in de plannen de komende jaren een volwaardig boerenbedrijf, maar het scheppen van goede randvoorwaarden voor de natuur en het onderhouden van landschapselementen worden voor hen een belangrijke inkomstenbron.

Op een natuurgericht bedrijf wordt geen mest of veevoer aangevoerd: de mest van de koeien gaat op het land en de boer verbouwt zijn eigen veevoer. De boer wordt daardoor gedwongen om slim met zijn grondstoffen om te gaan en gaat hier wat meer en daar wat minder bemesten. De diversiteit die zo ontstaat, leidt tot kansen voor veel verschillende dier- en plantensoorten.

Pilot

Boeren voor Natuur in de polder van Biesland is onderdeel van een ‘pilot’, waarmee gekeken wordt of dit systeem breder in Nederland en wellicht in Europa kan worden toegepast. Op het landgoed Twickel bij het Overijsselse Delden gaan naar verwachting dit jaar nog 4 bedrijven van start met Boeren voor Natuur. De komende 5 jaar is het als gevolg van een Europese beschikking niet mogelijk om op meer bedrijven Boeren voor Natuur uit te voeren. Dit heeft te maken met de regels ten aanzien van staatststeun aan boeren.

Woensdag 7 maart zullen de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met het ministerie van LNV, provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland een samenwerkings-overeenkomst voor 30 jaar ondertekenen.
Provincie:
Tag(s):