dinsdag, 24. april 2007 - 8:21

Cao akkoord bereikt busvervoer

Groningen

In het conflict over de cao in het streekvervoer is maandagnacht alsnog een akkoord bereikt. Hoofdonderhandelaar Wyb Kusters van CNV Stads- en streekvervoer en Janny Koppens van de FNV Bondgenoten leggen het onderhandelingsresultaat dinsdagochtend voor aan de leden. Zij mogen bepalen of het resultaat voldoende is en daarmee de acties ten einde. De onderhandelaars stellen dat de actiebereidheid van de leden veel heeft betekend voor het onderhandelingsproces. Werkgevers konden niet langer ontkennen dat het menens was met de cao.

Omdat de vakbondsleden eerst dinsdagochtend met het bereikte resultaat kunnen worden geconfronteerd zal de ochtendspits her en der in het land nog volgens het actiemodel (overwegend geen kaartcontrole) worden ingevuld. Direct daarna worden de leden geraadpleegd op de diverse standplaatsen.

De bereikte overeenkomsten zijn o.a. een loonsverhoging van 3 % per 1 januari 2007 en ook de toeslagen zullen verhoogd worden met 3%. De werkgevers gaan de WGA-premie en de bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan betalen.

De bonden zijn verheugd dat er nu een oplossing is gevonden in het conflict met Connexxion, Veolia en Arriva. Vervoersbedrijf Veolia (Limburg en omstreken) stemde in het voorbije weekeinde al in met de cao-voorstellen van de vakbonden. Kusters en Koppens komen tot een waardeoordeel over het bereikte resultaat: 'Dit biedt de mensen in de bedrijfstak zicht op een redelijke beloning in een duurder wordende tijd, maar ook perspectief qua werkgelegenheid. En dat is waardevol. Daarmee durven wij gerust naar de leden toe.' In de sector zijn circa 12.000 mensen werkzaam.
Provincie:
Tag(s):