dinsdag, 2. januari 2007 - 16:50

Criminaliteit neemt verder af in Drenthe

Assen

De afgelopen jaren heeft de politie Drenthe steeds keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld voor het behalen van betere resultaten. Deze systematiek lijkt zijn vruchten af te werpen. De voorlopige politiecijfers over 2006 geven aan dat de criminaliteit in Drenthe steeds verder afneemt. De kans om slachtoffer van een misdrijf te worden is voor de meeste delicten gedaald.

Het aantal aangiften van misdrijven is vanaf 2003 dalende en in 2006 heeft deze trend zich voortgezet. Ook het aantal bij de politie binnen gekomen meldingen is verder gedaald. Het aantal aangehouden verdachte is tussen 2003 en 2005 gestegen en in 2006 nagenoeg gelijk aan 2005. Bij de aanpak van veelplegers staat Drenthe landelijk in de top drie van meest succesvolle politiekorpsen.

Het gemiddelde ophelderings percentage van alle misdrijven ligt met 25% ruim boven het landelijk gemiddelde. Zoemen we verder in dan zien we dat bij misdrijven waarbij de lichamelijke integriteit is aangetast ruim 63 % is opgelost. Bij mishandeling 70 % en bij openlijke geweldpleging ruim 74%.

De verruwing en het geweld in de maatschappij zijn ook in Drenthe merkbaar in een stijging van het aantal aangiften. Naast het geweld en verruwing in de uitgaansgebieden zijn we het afgelopen jaar 5 maal geconfronteerd met zeer ernstige vormen van geweld met dodelijke afloop in de vorm van moord en doodslag. De oplossing van deze complexe zaken kost de politie veel energie en menskracht.

Ook op de Drentse wegen is het veiliger geworden. Voor het derde opeenvolgende jaar zien we een afname van het aantal verkeersongevallen. Het aantal ziekenhuis gewonden is met 309 beduidend lager dan voorgaande jaren. Het aantal verkeersdoden laat in de voorlopige cijfers een lichte stijging zien naar 32.

Eén van de grootste verkeersongevallen uit de Drentse geschiedenis betrof de ketting botsing op de A-28, op 18-01-2006 waarbij 66 voertuigen waren betrokken
Provincie:
Tag(s):