donderdag, 1. maart 2007 - 16:23

Dorps- en Stadvernieuweing heeft Limburgs straatbeeld veranderd

Maastricht

De Stads- en Dorpsvernieuwing (SDV) subsidie die de Provincie Limburg van 1994 tot 2005 heeft ingezet heeft geleid tot een ander straatbeeld en een andere woonomgeving. In totaal heeft de Provincie € 44 miljoen ingezet. Met deze subsidie zijn er 104 nieuwe projecten gerealiseerd. In totaal heeft SDV in deze periode gezorgd voor ruim 3000 structurele arbeidsplaatsen en 5000 tijdelijke arbeidsjaren.

Deze structurele arbeidsplaatsen zijn ontstaan door sloop en sanering van oude complexen, de nieuwbouw van woningen en bedrijfsruimten én als gevolg van investeringen in de openbare ruimte. Daarnaast heeft iedere euro SDV-subsidie € 14,- aan aanvullende investeringen van gemeenten en marktpartijen in de grond- en bouwkosten en in de infrastructuur opgeleverd.

De meeste Limburgse gemeenten (85%) hebben de subsidie gebruikt als hefboom om de gemeenteraad over de streep te trekken om eigen geld voor de projecten in te zetten. Ook hebben gemeenten, dankzij deze subsidie, sneller de projecten kunnen uitvoeren.

Gedeputeerde Herman Vrehen: ‘Bij de start van SDV in Limburg was nog niet bekend dat wij met het thema ‘Vitale kernen en buurten’ aan de slag zouden gaan. Maar, de resultaten sluiten aan bij de koers die wij in dit thema hebben gevolgd. Op het gebied van wonen is er veel veranderd. De resultaten hebben een geweldig multipliereffect in de provincie teweeg gebracht.’
Provincie:
Tag(s):