woensdag, 28. februari 2007 - 9:26

Drachten vraagt inwoners naar droom evenement

Drachten

Wat is er in Drachten op cultureel gebied te beleven over een jaar of tien, twintig? Waar hebben we extra geld aan uitgegeven? Wat vinden we eigenlijk belangrijk als het over cultuur gaat? De gemeente roept Smallingerlanders op om hierover mee te denken.door op een digitale kalender het evenement van je dromen te plannen.

Het gemeentebestuur wil meningen en ideeën verzamelen. Verenigingen, scholen, prominenten uit de kunstwereld, buurtclubs, jong, oud.... iedereen is welkom om tijdens een drie weken durende campagne mede-ontwerper te worden van 'Dát Drachten wil je meemaken!'. Dat kan bijvoorbeeld door een verhaal te schrijven, een rap op te nemen, een fotoserie of video te maken, een schilderij te maken, enz. De gemeente wil bijdragen verzamelen en er een tentoonstelling aan wijden. Morgen start bovendien op internet een unieke website. Op een kalender in de toekomst kan de bezoeker een zelfbedacht evenement invullen, eventueel een foto uploaden of reageren op wat anderen al hebben ingevuld.

Niet alleen kan iedereen de komende drie weken op www.datdrachtenwiljemeemaken.nl zelf ideeën plaatsen, men kan ook een cijfer geven aan de ideeën van anderen. Dit betekent dat je met een idee applaus kunt oogsten of boe-geroep. Op deze website ziet de bezoeker een kalender. Wil iemand op 14 oktober 2011 naar een concert van Racoon? Selecteer de datum, kies een locatie en omschrijf het idee in het tekstveld. Men kan zelfs een foto uploaden.
Vindt iemand dat de gemeenteraad meer geld moet besteden aan muziekverenigingen of aan oefenruimte voor rockbandjes? Vertel waarom en noteer de datum waarop de raad daarover een besluit zou moeten nemen. Is het tijd voor een filmfestival? Filmnacht Drachten? Zeg het maar. Telt Drachten mee als het gaat om schilderkunst? Moeten we spectaculaire exposities organiseren? Een nieuw museum bouwen? Investeren in kunstonderwijs? Theaterstukken opvoeren in de open lucht? Kunstwerken neerzetten in een woonbuurt? Wat is belangrijk? Waar moet de gemeente het geld aan uitgeven als het om cultuur gaat?

De website wwww.datdrachtenwiljemeemaken.nl is een nieuwe manier om de betrokkenheid van burgers bij gemeentelijke besluitvorming te vergroten. Behalve via internet kunnen mensen ook op andere manieren meepraten over de culturele toekomst van Drachten. In woord, beeld of geluid: alle bijdragen zijn welkom.
Provincie:
Tag(s):