dinsdag, 20. maart 2007 - 20:24

Drentse inwoners geven hun provincie een 8

Assen

Drentse inwoners waarderen hun provincie met het rapportcijfer 8 voor leven en wonen. Dit terwijl Drentse inwoners relatief veel eisen stellen aan hun woon- en leefomgeving. Landelijk ligt dit cijfer een stuk lager, een 6,5. Dit blijkt uit het rapport ‘Leven en wonen in Drenthe, ’t kon minder’ van het Onderzoeksbureau Cultuur en Welzijn.

Dit beeld wordt bevestigd door het Tussentijds Sociaal Rapport Drenthe 2006, van hetzelfde onderzoeksbureau. Dat rapport concludeert onder andere dat de betrokkenheid van Drentse inwoners bij hun woonbuurt hoog is, dat de wens om te verhuizen klein is en dat Drenten zeer tevreden zijn over de eigen omgeving. Gedeputeerde staten hebben vandaag kennisgenomen van beide rapporten.

Het rapport ‘Leven en wonen in Drenthe, ’t kon minder’ is in opdracht van het college van gedeputeerde staten opgesteld. Gedeputeerde Anneke Haarsma: ‘Wij wilden meer inzicht in het onderscheidend karakter van de provincie Drenthe. Daarom is aan een grote groep inwoners gevraagd welke ideeën zij hebben over hun woon- en leefomgeving. Dat de inwoners hun omgeving waarderen met een 8 vind ik een bevestiging dat in Drenthe wonen en leven niet alleen hoog worden gewaardeerd, maar dat we het in Drenthe blijkbaar ook goed doen om de voorwaarden te scheppen voor een goed woon- en leefklimaat’.
Provincie:
Tag(s):