dinsdag, 22. mei 2007 - 8:53

Eik Saeftinghe mogelijk oudst bekende boom van Zeeland

Saeftinghe

Op verzoek van de Stichting Het Zeeuwse Landschap en de gemeente Hulst werden in het voorjaar van 2005 met de hulp van Rijkswaterstaat twee fossiele eiken geborgen van de Marlemontse plaat in het Verdronken Land van Saeftinghe. Van beide zogenaamde veeneiken werden monsters genomen om ze te kunnen dateren met dendrochronologisch onderzoek, met behulp van de jaarringenmethode.

Deze dateringen werden uitgevoerd door de Stichting RING in Amersfoort, maar het onderzoek leverde geen resultaat op. De jaarringen van de geborgen eiken bleken niet in te passen in de bekende jaarringencurve voor Zeeland. De vroegste datering van de Zeeuwse curve is in 2002 bijgesteld door nieuwe dateringen uit de Koudepolder bij Hoek en gaat terug tot het jaar 3643 voor Christus.

Het Zeeuwse landschap wilde toch graag een indicatie van de ouderdom van de boom, die nu te zien is in de expositie van het Bezoekerscentrum Verdronken Land van Saeftinghe te Emmadorp. Aan de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) werd opdracht gegeven om op een andere wetenschappelijke manier een datering te laten uitvoeren. Voor het uitvoeren van een datering via de radioactieve koolstofmethode (C-14) werd een monster opgestuurd naar het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het resultaat daarvan is bekend geworden. Uit het onderzoek is gebleken dat de eik tussen de 5700 en 5550 jaar oud is.

De oudste berekende datering is 3699 voor Christus, de jongste datering 3537 voor Chr. Bij de oudste datering is de boom ouder dan de nu bekende dendrochronologische datering van bomen uit Zeeland. De jongste datering past wel in de bekende jaarringencurve. In dat geval wijken vermoedelijk de jaarringen van deze eik nogal af van die uit de curve. Dit kan komen doordat de eik onder andere klimatologische omstandigheden dan in Hoek, zoals een gunstiger of ongunstiger standplaats, is opgegroeid.

De andere geborgen eik uit Saeftinghe, die op grond van het dendrochronologische onderzoek ongeveer gelijktijdig groeide met de nu gedateerde eik, wordt tentoongesteld in de tuin van het Landshuis te Hulst.
Provincie:
Tag(s):