donderdag, 1. maart 2007 - 12:26

Friezen voelen zich gezond en gelukkig

Leeuwarden

Het tweede Sociaal Rapport van Fryslân is verschenen. Een van de opvallende gegevens is dat maar liefst 83% van de Friese jongeren zich gezond voelt. Een andere zichtbare trend is dat Friezen zich veiliger voelen dan de gemiddelde Nederlander, 18% tegen 24%. Met het oog op de komende Statenverkiezingen is het tenslotte aardig te melden dat de opkomst in Fryslân met 63% hoger ligt dan landelijk.

Het Sociaal Rapport geeft zicht op relevante sociale vraagstukken uit de samenleving. Het geeft een beeld van de Friese bevolking op een aantal terreinen. Hoe ziet de Friese bevolkingsopbouw er uit? Hoeveel mensen zijn werkloos of hebben een uitkering, hoe gaat het met de Friese jongeren, hoe staat het met de gezondheid van de Friezen, is er voldoende zorg voor ouderen en gehandicapten en wat zijn de ontwikkelingen in de leefbaarheid?

Vijf thema’s staan centraal in het Sociaal Rapport: diversiteit, modern burgerschap, vermaatschappelijking van de zorg, zorg om de jeugd en leefbaarheid en veiligheid. In de rapportage van 2004 zijn die thema’s ook gebruikt. Van alle thema’s worden de ontwikkelingen in de provincie beschreven. Daarnaast worden enkele belangrijke maatschappelijke trends gesignaleerd op het gebied van individualisering en participatie, vergrijzing en ontgroening en regionalisering en internationalisering.

Het Sociaal Rapport 2007 is te vinden op www.fryslan.nl/sociaalbeleid.
Provincie:
Tag(s):