dinsdag, 23. januari 2007 - 16:40

Gasunie, Hanzehogeschool en TNO gaan samenwerken

Groningen

Gasunie, Hanzehogeschool en TNO gaan in het kader van Energy Valley hun krachten bundelen op het terrein van duurzame energiesystemen. Samen met diverse partners zal op dit thema worden gewerkt aan de opbouw en uitwisseling van kennis, het stimuleren van innovaties en het opleiden van studenten. Dit draagt bij aan de nationale ambitie op het gebied van energietransitie en de kenniseconomie en sluit naadloos aan op de ontwikkeling van Noord-Nederland als energieregio.

Wereldwijd ontstaat een trend naar decentrale energie-voorziening, waardoor op termijn sprake zal zijn van een toenemende inzet van intelligente, kleinschalige energieopwekking op lokaal niveau. Deze decentrale energiesystemen zullen de afnemers voorzien van warmte, koude en elektriciteit. Dit leidt tot een hogere energie-efficiency en maakt inpassing van duurzame opties eenvoudiger. Decentrale energievoorziening stelt wel andere eisen aan de infrastructuur dan de huidige centrale energievoorziening. De samenwerking van Gasunie, Hanzehogeschool en TNO is gericht op de doorontwikkeling en stimulering van decentrale energiesystemen. De samenwerking omvat een drietal pijlers waarbij onderzoek, ontwikkeling en onderwijs elkaar versterken.

De eerste pijler is de oprichting van een laboratorium voor het ontwikkelen, testen, simuleren en demonstreren van decentrale energiesystemen, per 1 februari in Groningen. Diverse systemen zullen hier, afzonderlijk of in een cluster, worden beproefd. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan systemen op basis van stirling- of gasmotoren, brandstofcellen, warmtepompen, gasturbines of wind- en zonnetechnologie.
Provincie:
Tag(s):