donderdag, 29. november 2007 - 16:26

Geen hoger beroep tegen gezinsvoogd Savanna

Den Haag

Het openbaar ministerie in Den Haag heeft besloten geen hoger beroep in te stellen in de zaak tegen de gezinsvoogd van Savanna. De rechtbank is in haar vonnis onder andere tot de conclusie gekomen dat de voogd niet heeft gehandeld zoals van haar, in de situatie waarin zij als gezinsvoogd actief was, kon en mocht worden verwacht.

Deze uitspraak komt overeen met het standpunt dat de officier van justitie in haar requisitor ter zitting heeft ingenomen.

Vervolgens geeft de rechtbank in haar vonnis aan dat zij het juridisch vereiste causale verband tussen het nalatig handelen van de voogd en het zwaar lichamelijk letsel van Savanna niet aanwezig acht.

Het vaststellen van het causale verband tussen het nalatig handelen en het zwaar lichamelijk letsel is niet eenvoudig vanwege de juridische complexiteit. Mede om die reden acht het openbaar ministerie de kans dat het Hof dit causale verband wel zal vaststellen niet groot. Dit, afgezet tegen het feit dat een àppel voor de voogd opnieuw een zware belasting zou vormen en haar nu reeds ernstige verwijten zijn gemaakt door de rechtbank, heeft het OM doen besluiten af te zien van hoger beroep.
Provincie:
Tag(s):