donderdag, 1. maart 2007 - 10:51

Havenslepers Smit zetten actie voort

Rotterdam

Havenslepers Smit zetten actie voort De 240 slepers van Smit in de Rotterdamse haven hebben donderdag besloten hun staking voort te zetten. Woensdagochtend legden ze het werk neer. Afgelopen vrijdag was er al een 24-uursstaking om tot een goede cao te komen. FNV Bondgenoten ziet geen reden om een bemiddelaar aan te stellen.

“De werkgever stelt geen bemiddelaar voor maar in feite een bindende arbitrage�, zegt vakbondsbestuurder Cees Bos. “Dat kan als de problemen ingewikkeld zijn en je er samen niet uitkomt. Maar dat is nu niet aan de orde. De directie moet gewoon opschuiven in onze richting.�

“De bemiddelaar die Smit voorstelt, zou moeten beslissen of de eisen van onze leden redelijk of verantwoordelijk zijn. Maar dat Smit het niet met die eisen eens is, wil helemaal niet zeggen dat ze dan ook meteen onredelijk zijn�, benadrukt Bos.

In principe gaat het – net als afgelopen vrijdag - weer om een 24-uursstaking, maar FNV Bondgenoten behoudt zich het recht voor de actie te verlengen om ondermeer een betere beloning en een goede ouderenregeling voor de 240 havenslepers binnen te halen.

Het management van de divisie Harbour Towage in Rotterdam doet het voorkomen alsof FNV Bondgenoten een structurele loonsverhoging van 8 procent afslaat. Dat is onjuist, benadrukt de bond. Het bod van Smit behelst geen 8 procent structurele loonsverhoging. Het is ook geen 4 procent structureel met 4 procent eenmalig.

FNV Bondgenoten eist een loonsverhoging niet in procenten, maar in euro’s: een verhoging van de salarissen met 45 euro bruto. Daarbovenop moet dan de automatische prijscompensatie komen die al in de cao staat.

Daarnaast wil de bond een eenmalige uitkering van tweeduizend euro en een zorgtoeslag van twintig euro netto per maand.

Dat komt al met al neer op een structurele loonstijging van rond de 3 procent op jaarbasis. De eenmalige uitkering geldt alleen voor dit jaar.

Smit heeft in 2006 75 miljoen euro winst gemaakt, met een rendement van 24 procent. FNV Bondgenoten vindt het niet meer dan normaal dat de werknemers daarvan meeprofiteren. In de jaren dat het minder ging met Smit, hebben ze immers genoegen genomen met alleen inflatiecorrectie. Bos: “Het gat tussen wat wij vragen aan eenmalige uitkering en wat Smit biedt, is achthonderd euro per werknemer. Op een personeelsbestand van 240 mensen is dat nog geen twee ton voor één jaar. Een jaar waarin ze zoveel winst hebben gemaakt. Ik blijf het raar vinden dat ze dat nu zo op de spits drijven�.

Daarom legden de werknemers vrijdag hun sleepboten al voor 24 uur aan de ketting. De werknemers die dienst hadden, bleven op hun schepen om bij een calamiteit ogenblikkelijk in actie te kunnen komen.
Provincie:
Tag(s):