donderdag, 22. maart 2007 - 13:43

Herbeoordeelde WAO'ers langer financieel gecompenseerd

WAO'ers die door de herbeoordelingsoperatie een lagere of geen WAO-uitkering meer krijgen, kunnen voortaan maximaal twaalf maanden een aanvulling krijgen op het inkomen. Deze periode was maximaal zes maanden. De aanpassing geldt zowel voor mensen die nu al een tegemoetkoming krijgen als voor nieuwe aanvragen. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) donderdag bekendgemaakt.

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI) aangepast. Met deze aanpassing maakt de minister een begin met de uitwerking van de WAO-aanpassingen uit het coalitie-akkoord.

De minister wilde met de aanpassing van de TRI niet wachten totdat hij alle WAO-maatregelen uit het coalitie-akkoord heeft uitgewerkt. WAO’ers van wie de TRI binnenkort afloopt zouden dan geen baat hebben van de aanpassingen in het coalitie-akkoord. De aanpassing van de TRI gaat morgen in en biedt mensen meer tijd voor re-integratie en goede ondersteuning.

WAO’ers kunnen na herbeoordeling hun uitkering verliezen of een lagere uitkering krijgen als blijkt dat zij meer passend werk kunnen doen. Door de TRI krijgen zij nog een periode een aanvulling tot het niveau van hun oude WAO-uitkering. Voorwaarde is wel dat deze (ex-)WAO’ers geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering, of dat die korter duurt dan twaalf maanden. Een andere belangrijke voorwaarde is dat zij meewerken aan het vinden van een baan.

De aanpassing van de TRI geldt ook voor mensen met een WAZ-uitkering (zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn) en jonggehandicapten met een Wajong-uitkering.
Categorie:
Tag(s):