donderdag, 15. februari 2007 - 9:17

Honderden autobanden en veel asbest

Bakkeveen

Aan het Mandefjild te Bakkeveen is het opruimen van het rommelerf in volle gang. Er is nu uitzicht op een sterke verbetering van de leefomgeving, het milieu en het landschappelijk aanzien op en rond deze locatie. Dat is mede het resultaat van een langlopend traject van de gemeente Opsterland. De gemeente heeft zich sterk gemaakt voor sanering van de locatie en daartoe veel en intensief met alle partijen overleg gevoerd.

De locatie is recent gewisseld van eigenaar. De voormalige eigenaar heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de oplossing van het probleem. De nieuwe eigenaar is voortvarend begonnen met opruimen. De gemeente beschouwt dit als een zeer positieve ontwikkeling.

Gedurende een lange periode zijn op het terrein verschillende materialen en afvalproducten geplaatst. Dit loopt uiteen van koelkasten, autobanden, oud ijzer, caravans tot asbest. De nieuwe eigenaar wil de locatie in z'n geheel opruimen. De gemeente hoopt, dat deze werkzaamheden in de zomer kunnen worden afgerond.

Inmiddels zijn honderden autobanden, tientallen koelkasten en wasmachines, een grote hoeveelheid hout en oud ijzer verwijderd. De afvalstoffen worden afgevoerd naar erkende afvalverwerkers. De nieuwe eigenaar maakt gebruik van de faciliteiten van Omrin. Daarmee kan de gemeente gerust zijn op een verantwoorde afwikkeling van de daar aangeboden materialen en stoffen.

Ook is door een gespecialiseerd bedrijf een grote hoeveelheid asbest verwijderd. De werkzaamheden kunnen enige verkeersoverlast veroorzaken voor omwonenden, maar die worden zoveel als mogelijk beperkt.
Provincie:
Tag(s):