donderdag, 8. februari 2007 - 0:13

Leudal wil opheldering over vestiging EDCO in Roermond

Heythuysen

De gemeente Leudal heeft verbaasd gereageerd op een persbericht van de Provincie Limburg over de vestiging van EDCO in Roermond. Ondanks het positieve feit dat de vestiging van een dergelijk bedrijf een oplossing biedt voor de hoge werkloosheid in met name Roermond, zet de gemeente Leudal met name vraagtekens bij de locatie. De gemeente Leudal vraagt de Gedeputeerde Staten om een reactie.

Onder regie van de Provincie wordt momenteel, onder andere door de gemeente Leudal, gewerkt aan een nieuwe ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, waarin alle bestaande bedrijventerreinen worden ondergebracht. Op verzoek van de Provincie heeft de gemeente Echt-Susteren een aanzienlijk bedrijventerrein aangelegd bij St. Joost, waarvan nog vele hectares braak liggen. De vrees bestaat nu dat het draagvlak voor de ontwikkelingsmaatschappij af zal nemen als verliezen door deze negatieve regionale ontwikkelingen ten koste worden gebracht van de samenwerkende gemeenten, terwijl positieve ontwikkelingen daarbuiten worden gehouden.

Deze vrees heeft Leudal ook geuit tijdens een vergadering van de stuurgroep Midden-Limburg. Aangezien zowel de gemeente Roermond als de Provincie hier niet op heeft gereageerd, wordt nu om een reactie van GS gevraagd over dit ogenschijnlijk tegenstrijdige provinciale beleid.
Provincie:
Tag(s):