zondag, 25. maart 2007 - 11:57

'Meedoen' met inburgeren

Amsterdam

Amsterdam start een nieuwe inburgeringscampagne. Wethouder Hennah Buyne gaf afgelopen vrijdag 23 maart in pakhuis De Zwijger het startschot voor deze campagne die de titel ‘meedoen’ draagt.
Zowel Amsterdammers die verplicht een inburgeringscurus moeten volgen als inwoners die vrijwillig willen meedoen worden door de campagne geïnformeerd.

In Amsterdam wonen circa 100.000 mensen met een taal- en / of inburgeringsachterstand. De komende jaren wil Amsterdam een groot deel van die Amsterdammers een inburgeringstraject aanbieden.

Nieuwe aanpak inburgeren
De start van de campagne markeert ook de start van een nieuwe aanpak van inburgering in Amsterdam. De partners in Amsterdam - stadsdelen, de dienst Werk en Inkomen (DWI) en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) hebben samen een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de inburgering in deze stad.

In de nieuwe aanpak bundelen zij de krachten en vegen ze de budgetten (90 miljoen) samen, met als groot voordeel dat er voor iedere Amsterdammer die wil inburgeren een passend traject is. De financieringsbron bepaalt niet langer naar welke opleiding een inburgeraar gaat, maar de behoefte van de inburgeraar zelf is uitgangspunt.

De financiering wordt achteraf geregeld maar is niet langer leidend voor het aanbod. De bureaucratie daarbij is voor de professionals en komt niet op het bordje van de burger. In totaal krijgen zo'n 60.000 mensen de komende jaren een inburgeringstraject aangeboden.

De inrichting van inburgering in Amsterdam is als volgt geregeld:
De stadsdelen verstrekken informatie, organiseren het inburgeringstraject voor de niet-uitkeringsgerechtigden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren komt er in ieder stadsdeel een Taalwijzer, servicepunt voor inburgering.

De Dienst Werk en Inkomen organiseert inburgeringstrajecten voor de uitkeringsgerechtigden uit de doelgroep en hun partners via de Marktpleinen.

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling faciliteert met de Service-unit Inburgering de stadsdelen, de DWI en andere partijen, beheert het cliëntvolgsysteem, contracteert (taal)aanbieders en maakt de financiering rond.

Tijdens de eerste week van de campagne zijn er in de stadsdelen diverse acties rondom het thema inburgering. In stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer rijdt volgende week het rijdende stadsdeelkantoor rond met informatie over inburgering. Op 24 maart is er een ontmoeting tussen het stadsdeelbestuur van stadsdeel Centrum en Inburgeraars bij taalaanbieders.

Op 30 maart organiseert stadsdeel Oud-Zuid een dialoogbijeenkomst maar mensen vanuit het hele maatschappelijke veld zijn vertegenwoordigd. De bijeenkomst wordt ingeleid door Kader Abdolah, Iraanse vluchteling en schrijver van het tweede beste boek ooit in de Nederlandse literatuur. DMO heeft 120 inburgeraars en vrijwilligers in Amsterdam uitgenodigd voor een rondvaarttocht door de grachten met bezoeken aan het Historisch Museum, het Verzetsmuseum en het Stedelijk Museum.

Voor meer informatie kijk op www.inburgeren.amsterdam.nl
Provincie:
Tag(s):