vrijdag, 16. februari 2007 - 14:15

Meer herbeoordeelde WAO-ers weer aan het werk

Den Haag

Een op de drie herbeoordeelde WAO-ers die niet werkten tijdens de herbeoordeling, werkt binnen anderhalf jaar. Dit is meer dan uit een eerdere meting bleek; vier maanden na de herbeoordeling was 11 procent weer aan het werk. In totaal werkt anderhalf jaar na de herbeoordeling meer dan de helft van de herbeoordeelde WAO-ers. Dit schrijft demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij reageert hiermee op twee onderzoeken naar de positie van herbeoordeelden op de arbeidsmarkt en hun inkomenspositie. Ook gaat het beter met de zorgvuldigheid van de uitvoering van de herbeoordelingen. Wel zijn er op beide terreinen nog verbeteringen nodig en mogelijk.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft opdracht gegeven voor de onderzoeken. Twee groepen WAO-ers zijn onderzocht: een groep die in 2005 is herbeoordeeld en een groep die in 2006 is herbeoordeeld. De mensen die in 2005 zijn herbeoordeeld, is gevraagd hoe het hen na anderhalf jaar vergaat. Dezelfde vraag kreeg deze groep ook in eerdere onderzoeken na vier en acht maanden voorgelegd. De groep die herbeoordeeld is in 2006, is gevraagd hoe het vier maanden na de herbeoordeling vergaat. Bij alle deelnemers aan de onderzoeken is de uitkering verlaagd of beëindigd.

Van de groep mensen die in 2005 is herbeoordeeld, werkt anderhalf jaar later 51 procent. Dat was op het moment van de herbeoordeling zelf 36 procent. De stijging komt doordat binnen anderhalf jaar een derde van de herbeoordeelden zonder werk weer een baan had. Daar staat tegenover dat een deel van de WAO-ers die werkten op het moment van de herbeoordeling 18 maanden later weer zonder werk zaten. Verder zaten nog veel mensen in een traject naar werk.

Het UWV is beter in staat om maatwerk te leveren. Dit blijkt uit gegevens van de groep die herbeoordeeld is in 2006. Vooral de Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO) – waarbij de herbeoordeelde zelf de regie in handen heeft van de re-integratie - wint aan populariteit. De begeleiding sluit vaker aan bij de eigen wensen en behoeften van de herbeoordeelden. Het aandeel herbeoordeelden dat na vier maanden (alsnog) behoefte heeft aan begeleiding is afgenomen, maar blijft met 17 procent aanzienlijk.

De herbeoordelingen gebeuren iets zorgvuldiger, zo is de ervaring van de groep mensen die in 2006 is herbeoordeeld. De minister schrijft dat het UWV de uitvoering van de herbeoordelingen met kleine stapjes lijkt te verbeteren. Aandacht voor de uitvoering van de herbeoordelingen blijft noodzakelijk.
Categorie:
Tag(s):