donderdag, 15. maart 2007 - 9:05

Meer spijbelende jongeren gepakt

Den Haag

In veel Nederlandse gemeenten worden vandaag acties georganiseerd om spijbelen tegen te gaan op de dag van de landelijke Dag van de Leerplicht. Uit cijfers van het Openbaar Ministerie blijkt dat spijbelaars vaker gepakt worden dan in voorgaande jaren.

Vorig jaar kregen 2916 jongeren tussen de 12 en 16 jaar een proces-verbaal. In 1998 werden 346 spijbelaars aangepakt. Dat meldt het AD donderdag.

Met de acties vragen de leerplichtambtenaren aandacht voor schoolverzuim. Sander Dekker, wethouder in Den Haag van onderwijs, jeugd en sport is bij de acties aanwezig. "Ben je leerplichtig? Dan ben je op school! Met dit motto en een aantal acties maken we duidelijk dat kinderen en jongeren mogen rekenen op goed onderwijs maar dat we ook rekenen op hun aanwezigheid", aldus de wethouder.

Tussen 08.00 en 12.00 uur organiseert de afdeling Leerplicht diverse acties in Den Haag. Bij een aantal basisscholen worden 's ochtends stickers uitgedeeld aan de leerlingen. Kinderen die op tijd zijn krijgen een groene sticker met een duim omhoog: vet cool dat je er bent!. Leerlingen die, al dan niet samen met hun ouders, net iets te laat op school komen, krijgen een rode sticker: let op, ook te laat komen is spijbelen.

Op de Leyweg worden leerlingen aangesproken die onder schooltijd in het winkelcentrum zijn. Als jongeren geen goede reden hebben voor het feit dat ze niet op school zijn, brengt de leerplichtambtenaar ze met een bakfiets terug naar school.
Leerplichtambtenaren spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten. De afspraken rond schoolverzuim staan in de Leerplichtwet, leerplichtambtenaren van de gemeente Den Haag zorgen dat die wet wordt nageleefd.

Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze gaat vervolgens het gesprek aan met ouders en leerling. Samen proberen zij ervoor te zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat een leerling weer naar school kan en gaat. In Den Haag werken op dit moment twaalf leerplichtambtenaren, die per jaar bijna 4500 verzuimmeldingen in behandeling nemen.
Provincie:
Tag(s):