donderdag, 8. maart 2007 - 12:31

Nederland in de ban van een griepepidemie

Amsterdam

Nederland heeft nu officeel te maken met een griepepidemie. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlands instituut voor ondezoek in de gezondheidszorg Nivel. Wanneer meer dan 60 op de 100.000 mensen zich melden bij de dokter met griepklachten, spreken we over een epidimie. Momenteel hebben 86 op de 100.000 mensen zich bij de dokter gemeld.

De griepgegevens voor Nederland worden verzameld door een landelijk netwerk van huisartspraktijken, de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations. De peilstations bestrijken ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking. Gedurende het “griepseizoen�, dat loopt van week 40 tot week 20 van het jaar erop, registeren de peilstationartsen het aantal patiënten met een griep-achtig ziektebeeld. Dit zijn de klinische data.

Naast de virologische gegevens afkomstig uit de peilstations rapporteren de laboratoria ook influenza testresultaten van andere bronnen (bv. ziekenhuizen) gerapporteerd.
Provincie:
Tag(s):