woensdag, 14. februari 2007 - 10:38

Nieuwe brandweercommandant in Heerenveen en Boarnsterhim

George Kuntz is met ingang van 1 maart 2007 benoemd tot brandweercommandant van Heerenveen en Boarnsterhim. Hij volgt hiermee Dennis van Harten op, die naar Smit Salvage BV vertrekt.

Onlangs is door de burgemeesters van de gemeenten Boarnsterhim, Heerenveen, Lemsterland en Skarsterlân de intentie uitgesproken om te komen tot één brandweerorganisatie. Hiervoor wordt het project ‘Klavertje Vier’ opgestart. In afwachting daarvan geeft George Kuntz leiding en sturing aan de brandweerorganisaties van Boarnsterhim en Heerenveen.
Provincie:
Tag(s):