donderdag, 22. februari 2007 - 11:08

NMa scherpt compensatie-regeling aan bij stroomuitval

Den Haag

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) past, op voorstel van de Directie Toezicht Energie (DTe), de compensatieregeling aan. Deze regeling zorgt ervoor dat afnemers automatisch recht hebben op een vergoeding van de netbeheerder bij langdurige stroomuitval. In de vernieuwde regeling wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens en
zakelijke kleinverbruikers bij het vaststellen van een vergoeding. De vernieuwde compensatieregeling gaat in op 1 april 2007.

Huishoudens hebben recht op een bedrag van minimaal EUR 35 na een stroomstoring die meer dan vier uur geduurd heeft. Na elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt, wordt dit
bedrag met EUR 20 verhoogd.

Voor zakelijke kleinverbruikers is het netwerk waar de storing plaatsvindt en de duur van de storing bepalend voor de hoogte van de vergoeding: Indien de stroomstoring plaatsvindt op het hoogspanningsnet dan heeft de ondernemer na 1 uur stroomuitval (was 4 uur) recht op EUR 195 (was EUR 35). Bij een storing in het middenspanningsnet heeft de ondernemer na 2 uur (was 4 uur) recht
op de vergoeding. Bij een storing in het laagspanningsnet komt de zakelijke kleinverbruiker na 4 uur (was
4 uur) in aanmerking voor EUR 195. Na elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt, wordt dit bedrag verhoogd met EUR 100.

De nieuwe compensatieregeling is bedoeld om netbeheerders een sterkere financiële prikkel te geven om problemen op het netwerk snel op te lossen. Het gezamenlijke compensatiebedrag met de oude regeling voor de sector bedraagt 3 miljoen euro per jaar.
Categorie:
Tag(s):