maandag, 19. maart 2007 - 23:44

Onderzoeksresultaten van gasexplosie laten op zich wachten

Urk

De explosie in een woning aan de Reepsteeg (Wijk 5-89a) van 22 november jongstleden wordt nog steeds onderzocht. De Burgemeester dringt inmiddels aan op afronding van het onderzoek.Omwonenden van het betreffende pand wachten ondanks herhaaldelijk aandringen van de gemeente nog steeds op de beschikbaarstelling van het onderzoeks-rapport door justitie.

De officier van justitie heeft wel officieel laten weten dat er geen strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden. Door het uitblijven van het rapport kunnen (onderverzekerde) gedupeerden nog geen schadeclaims indienen. Burgemeester Kroon is zeer ontstemd over de gang van zaken en vraagt via een advocaat het onderzoeksrapport op.

Herhaaldelijk is zowel mondeling als schriftelijk om het onderzoeksrapport gevraagd bij justitie, zonder resultaat. Het strafrechtelijk onderzoek is nog steeds niet afgerond, wel heeft de officier van justitie officieel laten weten dat er geen strafrechtelijke vervolging plaats zal vinden. Via de advocaat van de gemeente is het rapport nu formeel opgevraagd ter ondersteuning van de gedupeerden. Waar mogelijk zal de gemeente gedupeerden ondersteunen met de aansprakelijkheidstelling. De gemeente is echter geen partij en totaal afhankelijk van anderen voor de aanlevering van gegevens.

Burgemeester Kroon heeft de gedupeerden in een informatiebijeenkomst op 9 maart jl. duidelijk gemaakt dat een verzekerde zich in principe kan richten tot zijn verzekeringsmaatschappij. Bij een restschade (bijvoorbeeld door onderverzekering) kan de gedupeerde proberen een vergoeding te krijgen van de mogelijke dader.
Provincie:
Tag(s):